БЕЛЕЖИТИ ДАТИ СИЛИСТРА 2020

БЕЗ ТОЧНА ДАТИРОВКА:

1760 – починал Епископ Партений Павлович, род. 1695 г. в Силистра
1810 - Силистра е превзета от руските войски
1830 - в Силистра се създава бълг. квартал  „Волната”, населен с бежанци от селата и завърнали се от Влашко и Бесарабия българи; открито училището в с. Кайнарджа
1850 - открито училището в с. Калипетрово
1860 - започва строежът на църквата “Свети Петър и Павел”
1865 - открито училището в с. Смилец
1870 – основано читалището в с. Гарван; създадена Дунавската градина - първият обществен парк в България; Евлампия Стоева Векилова, съратничка на Левски, основава девическо училище.
1875 - открита първата аптека в Тутракан
1885 - основано дружество „Червен кръст”; излизат първите вестници в Силистра – „Зора”, „Време”, „Телеграф” - начало на периодичния печат в Силистра.
1895 – основано читалището в Дулово; излиза сп. „Кавал”
1900-1901 – библиотеката към Дружество „Доростол” се слива с общинската (градска) библ. под името „Силистренско градско общинско читалище „Доростол”.
1880, Силистра – род. Петър Жечев Курдоманов - дългогодишен секретар на бълг. община в Силистра, учител в частното българско училище
1910 – основано колоездачно дружество „Стрела” - начало на колотуризма в Силистра; в Калипетрово род. Новак Петров, историограф, автор на първата монография за силистренската гробница
1920 - Васил Патронов изгражда Българското културно общество (БКО)
1940 – открито училище „Никола Й. Вапцаров” в Силистра; основани читалищата в Главиница, Кайнарджа, Ситово, Калипетрово, Белица, Попкралево и Сокол.
1945 – създадена ТПК „Девети септември”
1950 – основан Хигиенно-епидемиологичния институт (ХЕИ)
1955 - открита първата детска градина в Силистра („Митко Палаузов”)
1960 – създаден Детски отдел в Библиотеката; начало на организираното кръводаряване и кръвопреливане в Силистра; в с. Средище създадено СПТУ по механизация на селското стопанство
1965 – създаден завод „Хром” в Силистра; създ. завод „Терма” в Тутракан
1970 – създадено Детско поликлинично отделение в Силистра
1985 - реконструиран е новият силистренски площад; открито е средното спортно училище „Юрий Гагарин”
1995 - провежда се първата международна театрална лаборатория „Ян Бибиян”

ЯНУАРИ
9 ян. 1945 – създадена ТПК „Стомана” (ЗММ „Стомана”)
17 ян.1865, Кайнарджа – род. Антон Пчеларов, създател на първия кадастър в България
19 ян. 1960 - в Силистра е създадено стопанското предприятие „Водоснабдяване и канализация”
25 ян.1980 – започва печатането на в. „Машиностроител”

ФЕВРУАРИ
2 февр.1960 - Дулово е обявен за град
2 февр. 1965 – създаден Завод за металорежещи машини (ЗММ) - Силистра
7 февр. 1900, Силистра – роден Павел Метеоров, скулптор, автор на паметника на Стефан Караджа
10 февр. 1878 - Освобождение на Силистра от турско робство
10 февр. 1910 - починал Тодор Костадинов, опълченец, считан за първия български телеграфист
13 февр. 1980 - в Силистра основан клон на Съюза на научните работници в България
25 февр.1865 – род. Тодор Бахнев, учител по история и старогръцки ез., положил основите на музейното дело в Силистра

МАРТ
3 март 1878 - Освобождение на България от турско робство
4 март 1895 - начало на кооперативното движение в Алфатар
7 март 1900 – род. Тодор Карагеоргиев, диригент на хор “Седянка” през 1929-1930, околийски управител
27 март 1980 – излиза първи брой на в. „Силистренски строител”

АПРИЛ
апр. 1980 - открит Домът на архитекта и художника в Силистра
9 апр. 1995 - в Париж починал д-р Николай Русев, музик. деец, автор на двутомника “По следите на една безсмъртна песен”, дарител на Библиотеката

МАЙ
май 1980 - открита детската ясла в кв. „Римска гробница”
9 май 1945 – основана кооперация “Стомана”
9 май 1985 - открит паметникът на 31-ви Силистренски пехотен полк
13 май 1995 - в Силистра е учреден Добруджански фермерски съюз
22 май 1990 - открита е новата археологическа експозиция на Историческия музей
23 май 1910 - проведен Първият събор на хоровете от крайдунавските градове
24 май 1860 - първо честване на празника на българската култура и просвета в Силистра
30 май 1970 – първо издание на Дуловския карнавал

ЮНИ
13-15 юни 1980 - проведен VІ събор на хоровете от крайдунавските градове
14 юни 1980 – открита паметна плоча в чест на 85-годишнината от списването на сп. „Кавал”

ЮЛИ
юли - провежда се пленер по металопластика „Дръстър”
12 юли 1995 - в Силистра е учреден първият регионален читалищен съвет в страната
1 юли 1895 – в Тутракан у изградена група на БРСДП.
1 юли 1980 – излиза брой 1 на вестник “Камъшит”.
12 юли 1900, Силистра – роден проф. Кръстю Кръстев, ядрен физик, изобретател, починал в САЩ
12 юли 1995 – в Силистра е учреден първият регионален читалищен съвет в страната.
13 май 1995 – в Силистра е учреден Добруджански фермерски съюз.

АВГУСТ
2 авг. 1945 - край на Втората световна война

СЕПТЕМВРИ
септ. 1925 - във Виена е създ. Добруджанската революционна организация (ДРО)
1септ. 1870 – създ. е първото читалище в Силистра „Надежда”и първата библиотека; основаное и първото театрално дружество и в сезона 1870/1871 е играно първото театрално представление “Многострадалната Геновева”
1 септ. 1890 - построена и открита е сградата на Педагогическото училище
1 септ. 1985 - І ЕСПУ “Климент Охридски” прераства в ПМГ
4 септ. 1985 - в Силистра е открита новата сграда на Обредния дом
7 септ.1940 - подписан е Крайовският договор, според който Южна Добруджа се възвръща на България
14 септ. - Кръстовден - Ден на Силистра
15 септ. 1980 – окрито VІІ ОУ “Димитър Дончев”
15 септ. 1985 - открито средно спортно училище “Юрий Гагарин”

ОКТОМВРИ
окт. 1975 – открита новата сграда на ТПК „Добруджанка”
1 окт. 1940 - Силистра се възвръща на майка България, съгласно Крайовския договор
2 окт. 1910, Иширково – роден Йордан Христов, краевед, автор на историята на Добротица
11 окт. 1890 - открито Педагогическото училище в Силистра в построената през същата година сграда
29 окт. 1895 – род. Дочо Михайлов - учител и добруджански революционер

НОЕМВРИ
1 ноем. 1820 – род. д-р Иван Богоров
16 ноем. 1870 – род. Матей Рибаров - учител, читалищен деец, кмет на Силистра през 1918 г.
17 ноем. 1965 - учредена е групата на силистренските художници към СБХ
21 ноем. 1905 – основана земеделската кооперация в Айдемир
27 ноем. 1970 - открито е летището в Силистра
28 ноем. 1865 – род. Луи Айер - учител по гимнастика в Педагогическото училище в Силистра, доброволец във войните, починал 1916 г. като герой.

ДЕКЕМВРИ
3 дек. 1820, Сливен – род. Сава Доброплодни, книжовник, педагог, театрален деец, почетен член на БКД (БАН). Основател на първото читалище в Силистра („Надежда”). Урежда първото театрално представление в града.
5 дек. 1905 – основана кооперацията в с. Срацимир
7 дек. 1940, с. Пожарево (общ. Тутракан) – род. Симеон Манолов - поет и журналист
8 дек. 1960 - открит Дом “Майка и дете”- Силистра
12 дек. 1855, Силистра – род. Стоян Лефтеров Арнаудов - опълченец, участник в бунта на русофилите в Силистра
13 дек. 1980 – Проведена е научна сесия “Партений Павлович (Павлов) – бележит възрожденец и пръв български светски писател”.
25 дек. 1965 – създ. СП „Културен отдих и украса”

Подготвила: Мануела Енчева

В момента има 199  гости и няма потребители и в сайта