РАБОТНО ВРЕМЕ С ЧИТАТЕЛИ

 ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

8.00 – 18.00 часа

Отдел „Регистрация”

Отдел „Книгозаемане”

„Детски отдел”

„Справочно-информационен център”

„Справочно-библиографски отдел” и „Краезнание”

 

9.00 – 18.00 часа

Комплексен отдел „Изкуство”

Читалня „Текуща периодика”

 

9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 часа

„Филиал-2” - ул. „Ал. Стамболийски” № 8

 

ДНИ НА ПРОФИЛАКТИКА - 2020 година:

3 февруари, 2 март, 1 април, 1 юни, 1 юли, 3 август,
1 септември, 1 октомври, 2 ноември и 1 декември

В момента има 327  гости и няма потребители и в сайта