РАБОТНО ВРЕМЕ С ЧИТАТЕЛИ

 ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

8.00 – 18.00 часа

Отдел „Регистрация”

Отдел „Книгозаемане”

„Детски отдел”

„Справочно-информационен център”

„Справочно-библиографски отдел” и „Краезнание”

 

9.00 – 18.00 часа

Комплексен отдел „Изкуство”

Читалня „Текуща периодика”

 

9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 часа

„Филиал-2” - ул. „Ал. Стамболийски” № 8

 

ДНИ НА ПРОФИЛАКТИКА - 2019 година:

1 февруари, 1 март, 1 април, 3 юни, 1 юли, 1 август,
2 септември, 1 октомври, 4 ноември и 2 декември

В момента има 565  гости и няма потребители и в сайта