1

24 часа

2

Barbie

3

BIOGRAPH

4

BRAVO

5

Moda

6

Forbes

7

National Geografic KIDS

8

National geographic БългарияNational geographic България

9

Story

10

Verena

11

Архитектура

12

ББИА Онлайн

13

Библиотека

14

Бряг

15

Български език и литература

16

Български фолклор

17

Вестник за градината

18

Всичко за семейството

19

Детска градина

20

Детска градина. Училище

21

Държавен вестник

22

Европа 2001

23

Жената днес

24

Журнал за жената

25

Замръзналото кралство

26

Здравен журнал

27

ЗНАНИЕ

28

Идеален дом

29

Исторически преглед

30

История

31

Кино

32

Колите

33

Космос

34

Култура

35

Минало

36

Музикални хоризонти

37

Напредък

38

Парекордзагани цайн

39

Педагогика

40

Практично земеделие

41

Предучилищно & училищно образование

42

Природа

43

Проблеми на изкуството

44

Рецепти

45

Силистренска трибуна

46

Списание ОСЕМ

47

Стършел

48

Телеграф

49

Трета възраст

50

Труд

51

Тутракански глас

52

Хоби фермер