ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ”
СИЛИСТРА

Длъжностно лице по защита на данните / Data Protection Officer
Мартина Стойкова / Martina Stoykova
тел. 0883 396 210

     Ние в Регионална библиотека „Партений Павлович” пазим цялата информация за читателите по най-високи стандарти. С времето изградихме стриктни процедури и правила за защита на читателските лични данни.
     С цел да защити използването на личните данни, Европейският съюз прие документ, наречен „Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.”, който ние ще наричаме просто „Регламента“. Според Регламента „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до читателя и чрез която може да бъде бъдеш идентифициран. Използването на лични данни Регламентът нарича „обработване” и това може да бъде не само събирането им от нас, когато се ползват услугите на Библиотеката („услугите“), но и всяко друго действие с тях.

>>продължава<<

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си.