150 ГОДИНИ БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО В ГРАД СИЛИСТРА

Регионална библиотека „Партений Павлович” е най-голямата общодостъпна книгохранителница в община Силистра и област Силистра, създадена още през Възраждането. Тя е духовен правоприемник на първата библиотека, организирана към читалището. През настоящата година Регионалната библиотека на Силистра чества 150 години от създаването си и под тази рубрика ще отразим достолепната ни история в поредица от статии, по материали от отдел „Краезнание”.

НАЧАЛОТО: 1870 - 1899 година


Читалището в град Силистра е създадено на 1 септември 1870 г. от просветния деец Сава Илиев Доброплодни. Подтик за създаването му е прочувствената реч след водосвета, извършен от архимандрит Кирил в българското училище на 29 юли - Петровден. Сава Доброплодни заявява: "Достопочтении българи от Силистра! Както сме се разбрали с вашите първенци, час по-скоро трябва да съставим в града едно читалище, както е в другите места по българско. Да не жалим пари и да намерим едно прилично здание за народно читалище, защото в него е голямата надежда..."
Из вестник "Македония", год. ІV, № 80 от 9 юли 1870 г.: " Тогава "сичкия народ... мало и голямо, мъже и госпожи, българи, власи и гагаузи..." направили водосвет в училището и събрали 70 лири за делото... На 1 септември се открило читалище, на което ние желаем дълъг живот и честито бъдеще, като благодарим на г-н Чолаков за подаръка му от 6-месечно течение на в."Македония". На 16 септември същата година, във вестник "Свобода", Любен Каравелов пише: "В Силистра се е отворило читалище. Дай боже да върви напред во веки веков..." В първата библиотека за този край, с около 6 хиляди тома литература, била уредена читалня, където се получавали вестници и списания. За да подкрепи тази благословия, читалището носи първото свое име - "Надежда".
Първото театрално представление (според документ, подписан от Гено Чолаков в 1870 г.), е пиесата "Многострадалната Геновева". Театралното дружество изнася 15 представления. Една част от приходите отиват за бедни ученици, втора - за македонското дружество в Разград, а трета - за ЗАКУПУВАНЕ НА КНИГИ ЗА ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА.
Във вестник "Право" от 1871 г. се съобщава, че на читалището се предоставят по 30 броя списание "Читалище" месечно, с цел разпространение сред българите. През 1872 читалище "Надежда" се ръководи от: председател Ангел Тодоров, касиер Георги Иванов, писар Г. Н. Титов. Запазено е удостоверение от това време за длъжност "БИБЛИАТ", а името на БИБЛИОТЕКАРЯ е Цани Д. Зографски - син на именития търновски зограф Досю Коев.
След Освобождението има силни политически страсти. Интриги и злословия принуждават Сава Доброплодни да напусне Силистра. Будни силистренци се опитват да възстановят читалището през 1881 г. (според покойния педагог и изследовател на историята на нашия край Пирин Бояджиев - през месец август 1878, а не през 1881 г., както пише Богдан Краев). Читалището получава ново име - "Напредък". Негов председател е Михайлев, а секретар - Вл. Шиков.
На 9 октомври 1883 г. по инициатива на група будни младежи, начело с учителя от Силистренското педагогическо училище Матей Рибаров, се основава ученолюбиво дружество "Трендафил" (Уставът му се съхранява в отдел „Краезнание” на библиотеката).
Из Устава: Гл.ІІ, чл.2. "Дружеството за постигане цельта си употребява следующето : а)грижи се ДА СЪСТАВИ ЕДНА БИБЛИОТЕКА ОТ РАЗНИ КНИГИ, ВЕСТНИЦИ И ПЕРЕОДИЧЕСКИ СПИСАНИЯ И Б) ЧЕТАТЪ СЕ РАЗНИ КНИГИ И СЕ ДЪРЖАТЪ СКАЗКИ ОТЪ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ."
Ученолюбивото дружество е ръководено от осемчленно настоятелство, избирано за една година с тайно гласуване. Длъжностите били: председател, подпредседател, КНИГОХРАНИТЕЛ, секретар и съветници. За дейността му се съди по спомени на Матей Рибаров и по няколко дописки. По това време в Силистра, която е с население само 5 хиляди души, има и други културно-просветни организации: македоно-одринско читалище, театрално дружество "Деятел" и женско дружество "Доброжелателка". В Силистра се наблюдава и плодотворен издателски живот. Първият български превод и издание на "Борис Годунов" е в нашия град. През 1894 г. музикантът от чешки произход Карел Махан издава първото в България музикално списание "Кавал". В първия му брой от 1 април1894 г. се съобщава за проявите на светския хор в града. Всичко това подпомага и за развитието на библиотечната дейност.
На 26 април 1896 г. Матей Рибаров и още 14 млади хора, възстановяват прекъсната читалищна традиция и основават ученолюбиво дружество "Доростол", към което откриват ЧИТАЛНЯ в наета стая в къщата на Христо Пенев. Дружеството развива активна дейност - вечеринки, театрални представления, сказки и др. От 1897 г. се открива неделно и вечерно училище, а членовете на читалище "Доростол" стават 162-ма. Първи председател е Матей Рибаров, а членове: Боян Янков, Никола Спасов, Димитър Доростолски, Тодор Карагеоргиев, Петър Фотев, Дамян Македонов. БИБЛИОТЕКАР за кратко е бил Григор Арнаудов, по-късно - Тодор Карагеоргиев, а после - Диоген Вичев.

В момента има 357  гости и няма потребители и в сайта

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си.