100 ГОДИНИ ОТ ДОБРУДЖАНСКАТА ЕПОПЕЯ И 75 ГОДИНИ ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЮЖНА ДОБРУДЖА КЪМ МАЙКА БЪЛГАРИЯ


30 ГОДИНИ ОТ ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРИСТКА ГЕРМАНИЯ


31-ВИ СИЛИСТРЕНСКИ ПЕХОТЕН ПОЛК (ЖЕЛЕЗНИЯ)
МЕМОРИАЛНА СТЕНА НА СЛАВАТА
100 ГОДИНИ 31-ВИ СИЛИСТРЕНСКИ ПЕХОТЕН ПОЛК
ПАМЕТЕН ЗНАК НА ВОЙНИТЕ ОТ 31-ВИ ПОЛК


40 ГОДИНИ ЗАВОД „ЛИПА”


50 ГОДИНИ ДЕТСКИ ХОР „ДУНАВСКИ СЛАВЕИ”


50 ГОДИНИ ЗАВОД "ДОБРУДЖА"


50 ГОДИНИ ОУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”


55 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНО ЯСЛЕНО ДЕЛО


60 ГОДИНИ БРИГАДИРСКО ДВИЖЕНИЕ


70 ГОДИНИ СВОБОДНА ДОБРУДЖА И 70 ГОДИНИ СОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”


75 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ В СИЛИСТРА


90 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СИЛИСТРА ОТ ОСМАНСКО РОБСТВО


АЛЕЯ, ЗАСАДЕНА ОТ ВРЪСТНИЦИ НА СВОБОДАТА НА ДКМС–СИЛИСТРА


АЛЕЯ, ЗАСАДЕНА ПО СЛУЧАЙ 1800-ГОДИНИ СИЛИСТРА


АТАНАС БУРОВ


БОРИС КАЛЧЕВ


БУНТ НА СИЛИСТРЕНЦИТЕ-РУСОФИЛИ – 16.ІІ.1887


В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ГЕНОЦИДА НАД АРМЕНСКИЯ НАРОД


ВАСИЛ ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ


ВАСИЛ ЛЕВСКИ


ВЛАДИМИР КОМАРОВ


ВЛАДИМИР КОМАРОВ


ВОИНИ НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ


ВТОРИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА ДРУЖБАТА - 30.V.1973


ГЕН.-ЛЕЙТ. ГЕОРГИ ДАМЯНОВ


ГЕНО ЧОЛАКОВ


ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ГДР, ДРЕЗДЕНСКИ ОКРЪГ – 24.10.1974


ДИМИТЪР ВЪРБАНОВ


ДИМИТЪР ДОНЧЕВ


ДИМИТЪР ДОНЧЕВ


ДОБРУДЖАНЦИ, ПАДНАЛИ ЗА СВОБОДАТА


ДОРОСТОЛСКИ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС - ІІ-ІІІ.1937


Д-Р ПЕТЪР ВИЧЕВ


Д-Р ПЕТЪР ВИЧЕВ


ЕЛИЕЗЕР ПАПО


ЕПИСКОП ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ


ИВАН СТАЙКОВ


ИВАН СТАЙКОВ


ИЛИЯ АЧКОВ-ИЛЮША


КАВАЛ – 85 ГОДИНИ ОТ ИЗДАВАНЕТО НА ПЪРВОТО МУЗИКАЛНО СПИСАНИЕ В БЪЛГАРИЯ


КАП. ГЕОРГИ МАМАРЧЕВ


КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ


КОСТА ИВАНОВ СТОЕВ


КЪЩАТА НА ГЕНО ЧОЛАКОВ, В КОЯТО ПРЕЗ 1867 Е ПРЕБИВАВАЛ ВАСИЛ ЛЕВСКИ


ЛАЙЪНС КЛУБ


ЛЕВ ТОЛСТОЙ


МЕМОРИАЛ „ВОЕННО ГРОБИЩЕ НА ЗАГИНАЛИТЕ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА“


МОНУМЕНТ "1800 ГОДИНИ СИЛИСТРА"


МОНУМЕНТ „АСПАРУХОВАТА КОННИЦА В СИЛИСТРА”


МЯСТОТО НА ПОСРЕЩАНЕТО НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ НА 8 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА


МЯСТОТО, КЪДЕТО Е ЗАСЕДАВАЛ НЕЛЕГАЛНИЯТ ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В СИЛИСТРА


МЯСТОТО, КЪДЕТО СЕ Е ПОМЕЩАВАЛО СЪВЕТСКОТО ВОЕННО КОМЕНДАНТСТВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА


МЯСТОТО НА ВИСШЕТО ВОЕННО ИНЖЕНЕРНО СВЪРЗОЧНО ХИМИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДАМЯНОВ”


НАЧАЛО НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СИЛИСТРА – 1890


НИКОЛА ВАПЦАРОВ


ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ


ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ КРАЙ СИЛИСТРЕНСКИЯ ЗАТВОР НА 7.ІХ.1944


ПАМЕТНА ПЛОЧА 80 ГОДИНИ ОТ ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА ЮЖНА ДОБРУДЖА КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО (КРАЙОВСКА СПОГОДБА - 1940 Г.)


ПЕНЧО ПЕЕВ


ПЕНЬО ПЕНЕВ


ПОСАДЕНО ОТ ТИМОФЕЙ ЛИСОВОЙ, ХМЕЛНИЦК, ПО СЛУЧАЙ 40-ГОДИШНАТА ДРУЖБА НА ПОБРАТИМЕНИТЕ ОБЛАСТИ


ПРЕСЛАВ СТОЯНОВ


ПЪРВАТА В СТРАНАТА СТАЧКА НА ШИВАШКИТЕ РАБОТНИЦИ – 8.Х.1893


ПЪРВИ ВИПУСК – 50 ГОДИНИ


ПЪРВИ СЪБОР НА ХОРОВЕТЕ ОТ КРАЙДУНАВСКИТЕ ГРАДОВЕ – 23.V.1910


ПЪРВО ТЕАТРАЛНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СИЛИСТРА - 1871


РОДЕНИ В ГЪРЦИЯ И ЖИВЕЛИ В СИЛИСТРА ПРЕЗ 1922-1940, ИЗСЕЛЕНИ В РУМЪНИЯ И САЩ


САВА ДОБРОПЛОДНИ


СИЛИСТРЕНСКА ГРУПА НА УЧИТЕЛСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В СИЛИСТРА - 25. ХІІ.1906


СТЕФАН КАРАДЖА


ТМТ „ВЛ. КОМАРОВ” – 50 ГОДИНИ


ЦАР БОРИС ІІІ - ОБЕДИНИТЕЛ НА СИЛИСТРА КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО - 1.Х.1940


ЧЛ. КОР. ПРОФ. ИНЖ. ИВАН НИКОЛОВ ПОПОВ

2024  Регионална библиотека "Партений Павлович"   globbersthemes joomla templates