ОСНОВНИ БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

  • Заемане на книги за дома.
  • Ползване на документи в читалните и специализираните отдели на библиотеката.
  • Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация.
  • Достъп до собствени електронни и традиционни каталози и бази данни.
  • Ползване на компютри и интернет за образователни и социални нужди.
  • Обучение и консултиране за работа с компютър

 
Правила за обслужване на ползвателите в РБ "Партений Павлович"

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 2021 ГОДИНА
10 февруари, 13 май, 29 октомври
В Дните на отворените врати се извършва безплатно издаване на читателска карта.

В момента има 189  гости и няма потребители и в сайта