150 ГОДИНИ БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО В ГРАД СИЛИСТРА

Регионална библиотека „Партений Павлович” е най-голямата общодостъпна книгохранителница в община Силистра и област Силистра, създадена още през Възраждането. Тя е духовен правоприемник на първата библиотека, организирана към читалището. През настоящата година Регионалната библиотека на Силистра чества 150 години от създаването си и под тази рубрика отразяваме достолепната ни история в поредица от статии, по материали и издания на отдел „Краезнание”. След статията "НАЧАЛОТО: 1870 - 1899 година", продължаваме историческия преглед за периода 1900-1940 г., до освобождението на Силистра от румънско робство.

През зимата на 1900-1901 г., библиотеката към дружество „Доростол” и общинската (градска) библиотека се сливат с решение на градския общински съвет, а кметът Сава Бакалов поставя условие името на новосъздадената институция да бъде „Силистренско Градско общинско читалище „Доростол“. Библиотеката се премества в по-голямо помещение.
След румънската окупация през 1913 г., резултат на трагичния за България Букурещки мирен договор, румънските власти закриват всички български културно-просветни институти и разграбват библиотеката и инвентара. Диоген Вичев, заедно с колегите си Георги Карагеоргиев, Матей Рибаров, Петър Жечев, Йордан Калчишков и будни граждани, спасяват и укриват част от библиотечния фонд, като го пренасят тайно с чували по тавани и мазета на свои роднини. През 1914 г. Диоген Вичев започва да премества книгите над кафене „Доростол”, срещу църквата и да ги дава тайно за четене. До 1918 г. всички книги били събрани там.
През 1919 г. английски окупационни войски влизат в силистра и командването им нарежда кафене „Доростол” да се освободи за спални на войниците. Това налага преместването на книгите в склада за жито на Васил Калчев. През 1920 г. книгите се съхраняват в малката библиотека на откритата същата година българска гимназия. С учредяването на БКО през същата година, читалището се легализира съобразно законите на румънската държава, а Диоген Вичев получава възможност да работи полулегално в учредената „Библиотечна секция”. Настъпва „бум” на сказки, музикални тържества и изяви на художествената самодейност.
В началото на 1929 г. се създава временен комитет за издирване на книгите от библиотеката на читалището. Комисия в състав Георги Карагеоргиев, Драган Бобчев и Надежда Раличкова, е натоварена да изработи Устава на "библиотечната секция" към БКО. На 8 март 1931 г. е избрано първото ръководство на библиотечната секция в състав: Цветана Драганова Бобчева, Стоян Иванов, Петър Жечев и Кирил Божанов, както и техническа комисия за подбор на книжния фонд, в състав: Злати Еников, Господин Иванов, Атанас Неделчев, Борис А. Манолов, Нонка Калинова, Йорданка Петкова и Тодор Попов. През 1932 г. румънската управа завзема властта в БКО и уволнява библиотекаря Диоген Вичев. В 1934 г. библиотеката се мести в къщата на д-р Драганов (днес ОУ "Отец Паисий"). Същата година тя е съборена и библиотеката се мести в хотел "Ориент". Новото ръководство издействало място за строеж на собствена библиотечна сграда, а с построяването й е натоварен секретарят на читалището Господин Иванов. Сградата е построена през есента, а през декември Драган Бобчев и Господин Иванов преместват книжния фонд и подреждат читалнят, а на 23 дек.1934 г. читалището получава името "Доростол", на името на окръга. През следващата година читалнята била абонирана за 29 български списания и пет вестника. Библиотеката се уреждала по американската десетична класификация и имала 5598 тома книги. Книжният фонд се ползвал не само от силистренското гражданство, но и от читатели от селата на окръга. На 8 февр. 1938 г. с Протокол № 2 за почетни членове на читалището са обявени Диоген Вичев, Тодор Карагеоргиев, Петър Фотев, Дамян Македонов и Матей Рибаров.

В момента има 351  гости и няма потребители и в сайта

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си.