Агенцията по заетостта чрез дирекции "Бюро по труда" организира обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности от безработни лица на възраст над 16 години, както и на заети лица, отговарящи на определени условия. Обученията могат да бъдат заявени от работодател, който впоследствие ще наеме на работа обучените лица, както и такива, които биха могли да подпомогнат успешното намиране на подходяща работа от безработни или неактивни лица. Реализира се и дуална форма на обучение, при която се съчетават паралелно работа и обучение за професионална квалификация по упражняваната на работното място професия.

Според мястото на провеждане обученията могат да се организират както в населени места, близки до местоживеенето Ви, така и в обучителните бази на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/ в София, кв. Кремиковци и в петте клона на Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение" /ДП БГЦПО/ в градовете Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян и Царево.
Конкретна информация за възможностите за обучение за придобиване на професия или компетентности може да се получи във всяка дирекция "Бюро по труда" и на сайта на Агенцията по заетостта.
Чрез настоящата анкета Вие може да заявите потребностите си и да посочите желанията си за обучение за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности.

Вашето участие е важно за нас, за да потърсим и да Ви предложим най-подходящото за Вас обучение!

Линк към анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8pDRbYlKlfvdleX23xdStCYNVVIoG0q1IwsoRW0Mdm-ARVg/viewform

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си.