НОВО КНИЖНО ДАРЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ”

Сред най-новите попълнения от библиотечни документи във фондовете на Библиотеката са книгите на д-р Иван Янев. Дарението беше връчено на директора на библиотеката г-жа Даниела Недялкова от силистренеца Добромир Удрев – приятел на автора, съгласно дарителската му воля.

IMG 20190902 093502

ЗА АВТОРА:

Иван Янев е писател, доктор по история, магистър по публична администрация и специална педагогика, председател на българската федерация за „Спорт за хора със зрителни увреждания”, секретар на Национално читалище на слепите”Луи Брайл – 1928”.

ЗА ДАРЕНИЕТО:

В сборника „По първи петли” са събрани творби, обособени в различни тематични групи – исторически, политически, социални. Интересни са гледните точки на автора за политическата употреба на историята, за отбелязването на важни исторически дати и за проявите на национално достойнство.

   „Външната политика на България през Втората световна война в българската историческа литература 1938-1944” разкрива начина, по който различни исторически съчинения разглеждат историческите събития, в зависимост от времето, когато са писани. Книгата се състои от четири глави, обособени по предметно-хронологичен принцип. В изследването е включен голям обем историческа литература – научни разработки, дневници, мемоари на политици от времето на войната.

„Диалог на тъмно в България”обобщава резултатите от проект „Диалог на тъмно – модел за справяне със социалните неравенства” и представя идеята за такъв диалог като работещ инструмент за промяна на обществените нагласи спрямо хората в неравностойно положение .

С „История на спортен клуб на хора с увреждания „Витоша” авторът Иван Янев предлага идеи за по-добро бъдеще на организацията и спорта за хората с увреждания. Със същата тематика е и „България и големите първенства по голбал 1983 – 2013” – представя систематизирана и в хронологичен ред информация за участието на българския национален отбор по голбал / колективен спорт за незрящи / на големите първенства.  

Романът „Феникс” „има достойнствата да се превърне в литературно явление – добър език, стегната композиция и динамичен сюжет.” Болезнените въпроси за бежанците у нас, евтаназията като морален казус, търговията с органи, вечните категории приятелство, любов, са поднесени интересно, понякога решенията на автора са изненадващи и неочаквани. Всичко това държи читателят в нетърпеливо очакване да разбере ще възкръснат ли от пепелищата крилата на надеждата и новото начало.

В момента има 205  гости и няма потребители и в сайта

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си.