Днес в Регионална библиотека „Партений Павлович” бяха ученици от ХІ клас на ЕГ „Пейо Яворов”, с преподавател Ванушка Димитрова, които участват в проект „Твоят час”.
Те посетиха отдел „Книгозаемане”, получиха информация за богатия и разнообразен фонд на библиотеката и разгледаха с интерес ценния „Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина” , издаден през миналия век.
След това, в комплексен отдел „Изкуство”, учениците проведоха впечатляващ урок по следосвобожденска българска литература, като обсъждаха митологията на Вазовата „Епопея на забравените” и слушаха на винилова плоча стихотворението на Иван Вазов „Защитата на Перущица”, в изпълнение на народния артист Константин Кисимов. Учениците са участници в регионална олимпиада, посветена на 180-годишнината на Васил Левски, а трима от тях, които са излъчени за републиканския кръг, прочетоха творбите си пред своите съученици.

000007

000008