БЕЛЕЖИТИ ДАТИ – СИЛИСТРА’2017

527 – 565 – при имп. Юстиниан I възстановена крепостната стена на Доростол
927 – митрополитът на Дръстър е провъзгласен за пръв патриарх на България
972 – княз Светослав е обсаден в Дръстър от войските на визант.имп. Йоан Цимисхий
1652 – Силистра е посетена от турския пътешественик Евлия Челеби
1842 – започва строежът на крепостта Меджиди табия, градена 7 г.
1852 – в махалата “Волната” е открито първото бълг.у-ще в града
1862 – построена е бълг. църква „Св. Св. Петър и Павел” ; в Тутракан се открива бълг. светско у-ще; род. в с. Гарван Димитър Бъчваров – първият добрудж. журналист; род. в Силистра: Иван Добрев, писател и прев.; Стефан Аврамов, директор на СПУ.
1867 – край Тутракан минава четата на Панайот Хитов със знаменосец Васил Левски
1872 – Силистра е посетена от унг. пътешественик Феликс Каниц; създадено е първото в България театр. д-во “Деятел”; род. в Силистра Тодор Карагеоргиев, учител в СПУ, читал. деец, един от осн. на хоровото дело
1882 – построена e окр.болница; създадено е червенокръстко дружество
1887 – основано ловно-рибарско д-во „Сокол”
1892 – построено държ. у-ще; начало на метеорол. наблюдения
1907 – Харалабми Джамджиев строи първата мелница в с. Поп Кралево
1917 – образуват се комитети „Народно движение за присъединяване на цяла Добруджа към България”; гимназията се завръща от Ловеч в Силистра
1932 – открито е текст. предприятие, по-късно з-д „Добруджа” ; открито
у-ще „Христо Ботев” в Тутракан; поч. проф. Антон Пчеларов, род. на 17 ян. 1865, Кайнарджа, създател на бълг. кадастър
1942 – Сребърна е обявен за резерват; преселение на българите-таврийци; създаден е Всебългарският съюз "Отец Паисий”; изд. моногр. на Димитър Железаров за с. Бабук; създаване на много читалища в областта
1947 – начало на организирания футбол в Силистра; създаден е „Морски клуб”
1952 – начало на баскетбола в Силистра; създаден е горният курс на училището в Дулово, което по-късно прераства в ЕСПУ
1962 – създадена е Станция по сортоизпитване в с. Ситово
1972 – създадена е Фабриката за механизирани детски играчки
1977 – създаден детски фолклорен ансамбъл "Добруджанче"; открито е предприятие към Съюза на слепите в България
1982 – създаден е Дом за стари хора, Силистра; започва да функционира отдел „Изкуство” в РБ „П. Павлович”
1997 – създаден е клуб „Амадеус” ; създадена е ДВГ „Щурче”
2012 – създадено читалище „Дръстър 2012”

ЯНУАРИ
6 ян. 1932 – род. в с.Острово, Разградско Никола Нанев – журналист и писател
7 ян. 1907 – основано Рибарско кооперативно д-во „Свети Никола” в Тутракан
9 ян. 1992 – създадено е Д-во за защита на резервата „Сребърна”
11 ян. 1937 – начало на Сребърския процес
27 ян. 1997 – създаден е Педагогически факултет при РУ "А.Кънчев", филиал Силистра
28 ян. 1942 – създадено е НЧ „Христо Ботев” , с. Белица

ФЕВРУАРИ
февр. 1842 – род. в Етрополе Тодор Пеев Стоянов – учител, читал.деец, член на БРЦК, деловодител на Бълг. книжовно д-во
февр. 1982 –открит първият в България информационен център за електронна и микропроцесорна техника
1 февр. 1997 – създадена Асоциация на лозарите и винопроизв.„Силвин”
3 февр. 1882 – в Тутракан род. писателят Добри Немиров
10 февр. 1878 – Силистра е освободена от турско робство
17 февр. 1887 – бунт на кап. Кръстев и офицерите в Силистра
18 февр. 1997 – учредена е Добруджанска регионална организация
19 февр. 1932 – род. в Попина проф.д-р на педагог.науки Марин Люлюшев, основател и първи декан на Педагог. факултет във ВТУ
22 февр.1897 – род. в Силистра лит. критик Петко Буюклиев

МАРТ
март 1987 – Силистра има нов, трети герб
3 март 1927 – в София е създаден Добруджански младежки съюз
3 март 1972 – открита е Худ. галерия; първа копка на Лесопром. комбинат
5 март 1962 – поч. библиотекарят и читалищен деец Диоген Вичев
10 март 1932 – род. Георги П. Куртев – художник
12 март 1922 – род. Иван Байчев, педагог, директор на ОУ „Св. св.Кирил и Методий”
14 март 2002 – основано Сдружение на литературните творци "Реката"
17 (27) март 1942 – начало на силистр. общински професионален театър
23 март 2002 – създаден е Ротариански клуб – Силистра
24 март 1927 – род. юристът и краевед Борис Илиев
26 март 1912 – род. Любен Антонов, военен дописник на 31-ви полк

АПРИЛ
апр. 1922 – основана мелницата в Силистра
4 апр. 1912 – род. Антон Иванов Бояджиев, муз. деец, диригент на хор "Седянка"
6 апр. 1937 – поч. първият бълг.учен-географ, проф. Атанас Иширков, изследовател на Добруджа
8 апр. 1952 – род. джаз-певицата Йълдъз Ибрахимова
11 апр. 1912 – род. в с.Средище Бедиг Бедхосян, худ., изработил много от иконите в силистренската арменска църква
26 апр. 1902 – род. в Тутракан актьорът Стефан Каламбов
29 апр. 1882 – поч. Димитър Енчев -учител, след Освобождението предс.на ОбС Силистра, депутат във ВНС.
29 апр. 1802 – род. славистът Юрий Венелин, посетил Силистра през 1830
30 апр.1912 – род. Марин Райчев (Петруш) – писател, печатарски работник

МАЙ
май 2012 – първи събор „Алфатарски багри”
2 май 1942 – род. в Алфатар Петър Кънев – писател и краевед
7 май 1947 – род. оперната певица Стефка Евстатиева
11 май 1977 – открито студийното кино в Силистра
20 май 1892 – род. в Дулово Аспарух Айдемирски – адвокат, журналист, деец на добрудж. револ. движение
24 май 1912 – род. Елисавета Морфова, актриса
24 май 1942 – род. в Айдемир нар. певец Георги Жеков

ЮНИ
юни 1982 – в Тутракан е открит паметник на Таньо войвода
юни 1987 – изградена е Окр. група на фотодейците
юни 2007 – Първи Международен конкурс за изпълнители на детска и попул.музика "Звезди над Дунав"
12 юни 1987 – учреден е Клуб на диабетиците в Силистра
14 юни 1987 – учредено е Д-во на писателите в Силистра
28 юни 1982 – открита къща-музей на Никола Петров-Караджата; у-щето по дървообработване се именува „Н. Петров-Караджата”
29 юни 1862 – осветен е храмът “Свети Петър и Павел”

ЮЛИ
юли 1942 – открито кино “Доростол”
юли 1982 – открито е 16-класно у-ще в кв. Черник, Дулово
юли 1992 – открит е Завод за преработка на плодове в с. Яребица
1 юли 1947 – учредено марколюбиво д-во "Сантим", днес филателно д-во "Димитър Дончев"
21 юли 1947 – създаден е окръжен морски клуб „Н. П. Караджата”
23 юли 1907 – основано читалището в с.Иширково

АВГУСТ
20 авг. 1962 – излиза първият брой на в. „Дуловска искра”

СЕПТЕМВРИ
септ. 1897 – създадено гимнаст. д-во "Добруджански юнак"– начало на организираното спортно движение в Силистра
септ. 1987 – открит Техникум по машиностроене и електроника
септ. 2007 – основан „Лайънс клуб”; открит Фериботният комплекс Силистра-Кълъраш
септ. 2012 – първи фестивал на клубовете за народни хора
1 септ. 1892 – СПУ се настанява в нова сграда (днес – ХГ)
1 септ. 1977 – открит новият гробищен парк
5 септ.1972 – поч. Асен Жабленски, род. през 1898, Тутракан – муз. деец, хоров диригент в София и Париж
6 септ. 1932– род. худ. Йордан Маринов
8 септ. 1987 – открита детска Худ. галерия в Силистра
9 септ. 1912 – род. в Калипетрово проф. Кирил Еников, учен-агроном
14 септ.1992 – първо честване на възстановения празник Ден на Силистра
17 септ. 1907 – род. актрисата Султана Морфова-Куманова
24 септ. 1992 – възстановена Доростолската епархия с център Силистра
26 септ./9 окт. 1912 – начало на Балканската война

ОКТОМВРИ
1 окт. 1940 – Освобождение на Силистра от румънска окупация
3-5 окт. 1942 – в Добрич се провежда Велик добруджански събор
5 окт. 1937 – род. в с.Сребърна проф. д-р Иван Недев – езиковед
9 окт. 1977 – завършен е първият от заводите на ЛПК
10 окт. 1877 – род. в с.Айдемир писателят Никола Атанасов – Айдемиров
12 окт. 1912 – род. в с.Паисиево живописецът Димитър Петров Арнаудов
20 окт. 1892 – поч. Иван Богоров, книжовник и журналист
23 окт. 1882 – род. в с.Бабук Димитър Железаров, деец на БКО, осъден на смърт от Народния съд
27 окт. 1902 – род. проф. Стоян Стоянов, муз. деец, ръководител на Нац.опера, основател на бълг. кларинетна школа.

НОЕМВРИ
ноем. 1942– открита Римската гробница в Силистра
3 ноем. 1902 – род. в Калипетрово Злати Еников – учител, краевед
3 ноем. 1942 – начало на учебната година в новооткритата Тутраканска гимназия
4 ноем. 1992 – край с. Нова Черна е открита експериментална база на Института по зоология, БАН за размножаване на застрашени видове птици
6 ноем. 1987 – във Фабриката за хартия в ЛПК е произв. първата хартия
8 ноем. 1982 – открит пансионат за стари хора
9 ноем. 1912 – род. в Калипетрово проф.Кирил Еников, учен по почвознание и агрохимия
11 ноем. 1972 – създаден танцов ансамбъл "Добруджа"
19 ноем. 1947 – род. в с.Йорданово скулптурът доц. Ангел Станев
21 ноем. 1872 – създдадена първата общинска аптека
25 ноем. 1967 – създадени са муз.експозиции в Силистра; пуснат тв ретланслатор

ДЕКЕМВРИ
6 дек. 1862 – свещ.-иконом Хр. Аврамов отслужва на слав.ез. първата литургия в новопостроена бълг. църква “Св. Апостоли Петър и Павел"
12 дек. 1882 – род. Ружа Драганова Тенева (Северина), първата силистренска поетеса
24 дек. 1957 – основано ТД "Дочо Михайлов

В момента има 567  гости и няма потребители и в сайта