БЕЛЕЖИТИ ДАТИ – СИЛИСТРА’2016

106 – около военния лагер Дуросторум възниква цивилно селище (канабе) –основан е град Силистра
396 – в Силистра се ражда Аеций - един от големите римски пълководци на римската империя
1186 - Дръстър, заедно със Североизт. България, преминава във владение на Втората българска държава
1811 – руски отряди, начело с ген. Кутузов завладяват Силистра и Тутракан
1836 - руските войски напускат Силистра, възстановена е властта на турците
1851 - открито е първото взаимно училище в Силистра, в кв. “Волната
1861 –първо честване на Деня на Светите братя Кирил и Методий от българската община в Силистра; създадено е ОУ "Отец Паисий"
1871 - българите в Силистра се готвят за въстание с военен ръководител Филип Тотю
1876 - четата на войводата Таньо Стоянов минава Дунава
1881 - Гено Чолаков, Минчо Лъсков и др.основават БЧК в Силистра
1886 – подписван е Букурещкият мирен договор (19 февр. 1886), с който се слага край на Сръбско-българската война; започва издаването на сп."Мисъл" ; създадено е сценично дружество "Деятел"; извършвени са първите метеорологични наблюдения в Силистра, ръководени от учителя по физика в СПУ Борис Мустаков ; роден Димитър Мацанкиев (1886, Силистра -1970, Ню Йорк ) - юрист, деец на БЗНС - депутат 1937 г., журналист в радио “Гласът на Лондон" и "Свободна Европа", осъден от Народния съд през 1941г.
1896 - учредяване на дружество "Орач" в с. Бабук
1911 - засадена е Ореховата гора
1916 – освобождаване на Южна Добруджа от първата румънска окупация ; масово интерниране на българи от Южна Добруджа и румънски жестокости (1916-1917)
1926 - 1932 - прилагането на закона „За организиране на нова Добруджа” отнема земята на собствениците, а Добруджа е колонизирана от румънци и куцовласи. Жесток терор
1941 – създадено е Девическото практическо (занаятчийско) училище ; основана е кооперация "Дунав"; открито е първото туристическо дружество в Силистра и са проведени националните събори на БТС и ЮТС;основани са читалищата в Главиница, Зафирово, Срацимир, Коларово, Сокол, Варненци, Шуменци, Малък Преславец, Падина, Подлес и др.
1966 - създаден е Ансамбъла за народни песни и танци "Силистра"
1981- основан е Клуб на учителите-литературни творци
1986 – проведен е първият национален празник на куклената пиеса и театър за най-малките, "Ян Бибиян"

ЯНУАРИ

01.01. 100 г. от рожд. на проф. Радан Раданов (1916, с. Войново) - с нац. принос в лечението на туберкулозата
07.01. 110 г. от рожд. на Иван Дочев (1906, Шумен - 2005)- кмет на Силистра, почетен гражданин
13.01. 65 г. от смъртта на Хараламби Джамджиев (13 юни 1875, Велико Търново-1961, Силистра) - авиоконструктор, първият бълг. летец, родоначалник на българската авиация
18.01. 85 г. от рожд. на Ивелин Иванов Димитров (1931, Силистра) - композитор, диригент
20.01. 40 г. от учред. конференция на Българско педагогическо дружество в Силистренски окръг (1976); 20 г. от смъртта на проф. Георги Коларов (14 дек. 1908, Силистра- 20 ян. 1996, София)- керамик
27.01. 110 г. от създаването на кооперативно сдружение "Брански труд" в с. Васил Левски (1906)

ФЕВРУАРИ

08.02. 110 г. от първите преименувания на селища от Крайдуновска Добруджа с Указ на княз Фердинанд І от 8 февр.1906 г. (с. Черковна и др.)
10.02. 138 г. от освобождението на Силистра от турско робство (1878)
14.02. 15 години от първия конкурс за поезия „Любовта е пиянство или пиянство от любов” (2001)

МАРТ

20.03. 75 г. от смъртта на Тодор Бахнев (25 февр. 1865, Провадия - 1941, Силистра) - директор на СПУ, поставил основата на музейната сбирка и музейното дело в Силистра.
27.03. 90 г. от рожд. на народната певица Димитрина Кунева (1926, с. Алеково -22 май 2008, София)

АПРИЛ

07.04. 30 г. от откриването на сградата на БНМП към Окръжна болница-Силистра (1986)
19.04. 120 г. от рожд. на Драган Бобчев (1896, с.Бабук - 2 ян. 1983, Силистра)- председател на НЧ "Доростол"

МАЙ

20.05. 110 г. от рожд. и 25 г. от смъртта на народната певица Васила Вълчева (1906, Калипетрово - 29 юни 1981, Калипетрово)
21.05. 30 г. от откриването на Общата худож. изложба "Човек и природа" - Силистра '86
26.05. 35 г. от именуването на Окръжна библиотека - Силистра - "Партений Павлович" (1981)
27.05. 65 г. от смъртта на Петър Бояджиев (15 февр. 1883, Силистра-1961, София)- учител, музикален деец, възобновил дейността на силистренското музикално дружество под името "Седянка"
28.05. 35 г. от одържавяването на кукления театър в Силистра (1981).
29.05. 35 г. от откриването на дом "Майка и дете" (1981)

ЮНИ

04.06. 35 г. от откриването на новата сграда на БНБ - Силистра (1981).
17.06. 30 г. от превръщането на музейната сбирка в с. Бабук в къща-музей "Дочо Михайлов" (1986).
20.06. 50 г. от създаването на НЧ "Св. св Кирил и Методий", кв. Гагарин - Силистра (1966).
26.06. 120 г. от съставянето на ученолюбиво дружество "Доростол", с библиотека към него (1896).
27.06. 100 г. от рожд. на Любен Димитров (1916, Силистра-2 февр. 1983, Силистра)- поет
28.06. 135 г. от рожд. на Александър Друмев Сивков (1871, с. Еникьой, Сев. Добруджа – 4 февр. 1961) - опълченец, герой от Шипка и Шейново, издигнал българското знаме над Султан джамия в Одрин

ЮЛИ

04.07. 40 г. от учредяването към силистренския музей на Дружество на приятелите на паметниците на културата (1976)

АВГУСТ

01.08.  20 г. от рожд. на проф. Борис Попов (1896, Силистра-26 февр. 1984, София)- научен деятел
03.08. 135 г. от рожд. на Лефтер Бояджиев (1881, Силистра-15 март 1971, Силистра)-театрален деец
07.08. 110 г. от рожд. на д-р Ангел Мижорков (1906, Силистра-11 окт. 1979, Силистра - първият гинеколог в силистренската болница, основател на АГО и кръвопреливния център в Силистра.
30.08. 125 г. от рожд. на Иван Бояджиев (1891, Силистра - 1953) - учител по музика в Педагогическото училище, основал през 1915 музикално дружество "Кобза" с мандалинен оркестър, ръководител на мандолинен оркестър към муз.д-во "Седянка", основател на първият детски акордеонен оркестър в Силистра

СЕПТЕМВРИ

02.09.  100 г. от смъртта на Луи Айер (28 окт. 1865, гр.Веве - 1916, с. Чаушлий, Дойранското езеро) - гимнастик, учител в Педагогическото училище, доброволец във войните, основател на гимнастическо дружество "Юнак", издал "Про Булгария" - с глава, посветена на румънските жестокости в Силистра.
05-06.09. 100 г. от Добруджанската (Тутраканската) епопея (1916)
15.09. 85 г. от рожд. на проф. Димитър Бучков (1931, Силистра)- изобретател; първият силистренец, член-кореспондент на БАН.
23.09. 60 г. от смъртта и 125 г. от рожд.на д-р ф.н. Слави Чаушев (16 апр. 1881, Силистра - 1956, София)- педагог в СПУ, краевед на образованието в Силистра; 100 г. от първата публикация на марша "Добруджански край" , посветен на храбрата Трета армия, която гони отстъпващия противник по добруджанските полета" - текст Любомир Бобевски и музика - Александър Кръстев (1916)

ОКТОМВРИ

01.10.  76 г. от освобождението на Силистра от румънско робство по Крайовския договор от 7 септ. 1940; 75 г. от първото честване на Освобождението на Силистра и от откриването на паметника на Стефан Караджа, дело на силистренеца Павел Метеоров (1941)
19.10. 110 г. от рожд. на д-р Атанас Янков (1906, Етрополе- 24 септ. 1968, Силистра) - лекар в силистренската болница от 1944 г., зав. хирургия, патоанатомолог, управител на болницата
20.10. 120 г. от създаването на дружество "Добруджа" от опълченци-ветерани и поборници (1896)
26.10. 110 г. от рожд. на Стефан Николаев (1906, Карлово - 26 февр. 1951, София) - директор и режисьор на силистренския театър

НОЕМВРИ

01.11. 75 г. от първото честване н Силистра на Деня на народните будители (1941)
08.11. 140 г. от рожд. на Никола Блажев (1876, Кюстендил - 21 апр. 1945, София) - учител , диригент на църковния, гражданския и училищния хор, редактор на Музик. библ. за деца и юноши
19.11. 45 г. от откриването на Полувисшият институт за прогимназиални учители (1971)

ДЕКЕМВРИ

01.12.  40 г. от създаването на нумизматичната организация "Дръстър" в Силистра (1976)
08.12. 30 г. от откриването на бюст-паметника на Климент Охридски в двора на ПМГ (1986)
10.12. 75 г. от рожд.на проф. Радомир Еников (1941, Силистра) - физик, член на БАН

21.12. 195 г. от рожд.на Димитър Енчев / 1841 г., с. Енина, Казанлъшко/ - председател на общинския съвет на Силистра след Освобождението, учител в Силистра: 1874-1881, депутат във ВНС

Изработила: М. Енчева, РБ „Партений Павлович” - Силистра

В момента има 884  гости и няма потребители и в сайта