БЕЛЕЖИТИ ДАТИ - СИЛИСТРА  2014 г.
ПО ГОДИНИ

1854 - руски войски под командването на фелдмаршал Паскевич-Еревански обсаждат силистренската крепост. В щаба на армията за кратко време работи като офицер за свръзка руският писател Лев Николаевич Толстой.
1819 - роден в Клисура Рашко (Райко) Илиев Блъсков - журналист, просветен деец, учителствал в Калипетрово
1819 - роден в Котел Минчо Г. Лъсков - виден гражданин на възрожденска Силистра, радетел за българска църква и училище
1854 - роден в Силистра Стефан Биков – опълченец
1869 – открито е девическото училище в Силистра, в което е учителствала Евлампия Стоева
1879 - открита е митницата в Силистра
- открити са пощите в Силистра и Тутракан
- открита е болницата в Силистра
1894 – създаден хор „Седянка”
1899 - създадено е читалището в с. Добротица
- създадено музикално дружество “Гъдулка”- Тутракан, по-късно преименувано на хор “Дунавска песен”
- създадено читалището в с. Варненци
1909 - открит е ССТ “Добруджа”
1924 - с учредяването на Българското културно общество (БКО) се легализира читалището съобразно законите на румънската държава
1929 – в Силистра е построена електроцентрала
- родена в Силистра Емилия Захариева - детска поетеса
1954 - създаден е Окръжен исторически музей
1959 - с обявяването на окръзите, библиотека "Партений Павлович" става окръжна, като е правоприемник на библиотеката при читалище "Доростол". Тя се нанася в ново, модерно оборудвано помещение и е обявена за образцова. Започва да функционира самостоятелно.
- Педагогическото училище се трансформира отново в Институт за подготовка на начални и прогимназиални учители (с едногодишен и двугодишен курс на обучение след средно образование). Той просъществува до 1961/1963 г.
1969 - открит е Драматичен театър – Силистра
1974 - открит е Кукленият театър
1984 - открит е Домът на учителя
1999 – Първи национален празник на кукерите и маските – с. Калипетрово

ЯНУАРИ

2 ян. 1954 - починал в Силистра Матей Рибаров - читалищен деец, кмет на града
11 ян. 1899 - начало на музейното дело в Силистра. На 18 ноем. 1898 г. учителският съвет на СПУ приема Устав на музея, който е утвърден от министъра на народното просвещение Иван Вазов на 11 ян. 1899 г. Зав. музея е учителят Тодор Икономов.

ФЕВРУАРИ

1 февр. 1879 - роден във Видин композитора Александър Кръстев, автор на химна “О, Добруджански край”
8 февр. 1899 - родена в Тутракан Бленика, поетеса
9 февр. 1839 - роден в Клисура Илия Рашков Блъсков - възр. писател, учителствал в Айдемир

МАРТ

4 март 1889 - в общинския салон в Силистра се свиква събрание, на което кметът Дянко Коджабашев и председателят на окръжната постоянна комисия Петър Чаушов говорят за необходимостта и възможностите за откриване на педагогическо училище в града и превръщането му в педагогически център за Североизточна България. Гражданството предлага дарения за постигането на тези цели. След месец министърът на народната просвета Георги Живков два пъти посещава Силистра и заедно с кметската администрация избира място за построяване на нова сграда - в квартала на ковашките работилници до Дунавската градина, близо до някогашното градско укрепление Окоп-Митириз.
26 март 1839 - починал Юрий Иванович Венелин - руски историк, събирал етнографски материали за Силистра през 1830 г.

АПРИЛ

1914 - румънският чокойски парламент гласува изключителния “Закон за организиране на Нова Добруджа”, с който се узаконява разпускането на демократичните организации на българите и се решава да се отнеме земята на онези, които нямат документи за собственост и една трета - на имащите документи. Започва Първата световна война.
20 апр. 1889 - роден в Силистра Георги Радев Овчаров, архитект

МАЙ

1879 - начало на пощенските съобщения в Силистра и Тутракан (първи ППТ станции)
1984- започва да функционира Филиал №2 на окръжната библиотека, който се помещава в бл. "Комсомолец" по ул. "Александър Стамболийски".
5 май 1954 - основана е ТПК “Инвалид”(“Добруджанка”)
31 май 1979 – открита целодневна детска градина „Капитан Мамарчев” – Силистра

ЮНИ

19 юни 1879 - в Силистра се създава се държавна болница

ЮЛИ

1 юли 1899 - начало на метеорологичните наблюдения в Дулово
10 юли 1774 - подписване на Кючук-кайнарджанския мирен договор
20 юли 1999 – създадена Районната здравноосигурителна каса – Силистра

АВГУСТ

1984 - открита е административната сграда на автокомбината
10 авг. 1894 - първия светски хор в Силистра, основан от Карел Махан. Тази дата се чества за създаване на хор “Седянка”

СЕПТЕМВРИ

1959 - създадено е СПТУ по индустриализирано строителство “Пеньо Пенев”
1964 - открито е ОУ “Кирил и Методий”
1974 - открито е ОУ “Иван Вазов”
1 септ. 1939 - начало на Втората световна война. Границите между държавите, установени от Версайлската система се рушат.
2 септ. 1829 - подписан е Одринският мирен договор и следва руска окупация на Силистра 1829-1836 г.
2 септ. 1974 - открита е новата автогара в Силистра и железопътната гара в Силистра (строена 28 г.), както и ж.п.-линията Дулово-Силистра
3 септ. 1974 - открит е етнографския музей “Дунавски риболов и лодкостроене” в Тутракан
5 септ. 1974 - Алфатар е обявен за град; открита е новата сграда на месокомбината в Силистра; открит е свинекомплекса край с. Сребърна
– открита е новата сграда на Месокомбината в Силистра, днес „Меком”.
12 септ. 1964 - открито е СПТУ-М
17 септ. 1934 - излиза в. “Свободна Добруджа”, чиито продължител е в. “Силистренска трибуна”
21 септ. 1834 - роден в Русе Гено Чолаков - възрожденски деятел, кмет на Силистра след Освобождението, починал на 1 окт. 1904 в Силистра
22 септ. 1884 - роден д-р Петър Вичев

ОКТОМВРИ

1994 – Първи международен танцов фестивал „Утрешният ден започва с днешното приятелство”
1 окт. 1869 - Евлампия Стоева открива девическо училище в Силистра
4 окт. 1984 - открита е новата сграда на окр. пътно управление

НОЕМВРИ

2 ноем. 1904 - роден в Тутракан Никола Мавродинов - изкуствовед и археолог, чл.-кореспондент на БАН
14 ноем. 1994 - започва излъчвания радио “Мелодия”

ДЕКЕМВРИ

1994 – Първи международен фестивал на коледарските групи
12 декември 1889 -V Обикновено народно събрание по предложение на министър Георги Живков гласува Закон за откриване на педагогическо училище в Силистра и отпуска кредити за построяване на сградата. Тя се строи за 1 година и няколко месеца. Върху покрива й се издига статуя на Прометей, който държи факел в ръката си.
21 дек. 1979 - открит е Етнографският комплекс в с. Калипетрово
- в Силистра е открита новата радиорелейна станция
23 дек. 1934 - открита е сградата на читалището и то получава името "Доростол", на името на окръга
24 дек. 1909 - роден в Силистра Георги Коларов - народен художник, керамик

В момента има 602  гости и няма потребители и в сайта