„Е-ПОРТАЛ НА ПАМЕТТА И ЗНАНИЕТО - МАРШРУТИ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ,
ЖИВОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗНАНИЯ”

Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата

Бенефициент:
Регионална библиотека „Партений Павлович”, град Силистра

Партньори:
Народно читалище "Светлина-1906 - Смилец"
Народно читалище "Иван Вазов - 1941", с. Срацимир

Идеята на проекта е събиране на краеведска фактографска информация за паметниците и фестивалите в община Силистра, и реализиране на книжно и дигитално мултимедийно издание на Регионална библиотека „Партений Павлович”

Срок на реализиране:
април – октомври 2018 г.

Стойност на проекта:
5367 лв., от които 20% съфинансиране от Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра

Съставител на изданието: Мануела Енчева     АВТОРСКИТЕ ПРАВА - ЗАПАЗЕНИ!

Първоначалната информация е събрана с дейности по проект „Е-портал на паметта и знанието - маршрути на историческата памет, живото културно наследство и европейските знания”, се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България”, в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата. Той е на стойност 5 367 лв., като Регионална библиотека съфинансира 20% от сумата. Дейностите по проекта бяха реализирани с безвъзмезден труд от екипа на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра, с директор г-жа Даниела Недялкова и партньорите от Народно читалище "Светлина-1906 - Смилец" и Народно читалище "Иван Вазов - 1941", с. Срацимир.

В рамките на проекта е събрана краеведска фактографска и снимкова информация за паметниците, паметните плочи и фестивалите в селищата на община Силистра. Резултатите са отпечатани в книжно издание - краеведски каталог и публикувани в краеведско дигитално мултимедийно издание на сайта на библиотеката. Съставител е Мануела Енчева – дългогодишен краевед, ръководител на екип „Проекти, информация и дигитализация”, а сега – зам.-директор на Библиотеката. Данните са събирани от краеведската картотека на Библиотеката и с помощта на теренни проучвания. Снимковият материал и публикациите в сайта са дело на Васил Тончев и на Мартина Стойкова. Дизайнът на публикуваните снимки в книжното издание е на Васил Тончев.

По време на проекта бяха реализирани арт пленер на ученици ЦПЛР – ОДК, град Силистра, с ръководител Вихрен Иванов и поредица от изложби на 14 платна на винил, изобразяващи историческата памет и монументално наследство в деветнайсетте населени места в община Силистра.

През 2019 г., по проект с Министерство на културата „Хоризонти вчера – хоризонти днес”. 60 години организирана експертно-консултантска дейност на Регионална библиотека „Партений Павлович” в област Силистра. Маршрути на историческата памет и живото културно наследство в област Силистра.”, беше събрана и публикувана е-информация за паметниците и фестивалите във всички общини на област Силистра. Екип „Проекти, информация и дигитализация” на Регионална библиотека „Партений Павлович” проведе обучение на читалищните библиотекари по издирване на краеведска фактографска информация и засне обектите в общинските центрове. Събраната информация е публикувана на сайта на Регионална библиотека, на сайтовете и страниците в социалните мрежи на читалищните библиотеки. По този начин туристите и потребителите имат непрекъснат достъп до интерактивна информация, свързана с паметниците и фестивалите в област Силистра.

Регионална библиотека „Партений Павлович” реализира иновативен туристически маршрут на историческата памет и живото културно наследство в област Силистра. Краеведският маршрут цели развиване на местния туризъм и добавя стойност в икономическото развитие на региона.

Регионална библиотека „Партений Павлович” е убедена, че добрите практики развиват капацитета, авторитета и устойчивостта на библиотеките в община Силистра.

 

 

2024  Регионална библиотека "Партений Павлович"   globbersthemes joomla templates