„Е-ПОРТАЛ НА ПАМЕТТА И ЗНАНИЕТО - МАРШРУТИ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ,
ЖИВОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗНАНИЯ”

Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата

Бенефициент:
Регионална библиотека „Партений Павлович”, град Силистра

Партньори:
Народно читалище "Светлина-1906 - Смилец"
Народно читалище "Иван Вазов - 1941", с. Срацимир

Идеята на проекта е събиране на краеведска фактографска информация за паметниците и фестивалите в община Силистра, и реализиране на книжно и дигитално мултимедийно издание на Регионална библиотека „Партений Павлович”

Срок на реализиране:
април – октомври 2018 г.

Стойност на проекта:
5367 лв., от които 20% съфинансиране от Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра

Съставител на изданието: Мануела Енчева     АВТОРСКИТЕ ПРАВА - ЗАПАЗЕНИ!

 

2019  Регионална библиотека "Партений Павлович"   globbersthemes joomla templates