„Пътят към библиотеката“

В рамките на проект "Пътят към библиотеката" и  с подкрепата на Община Силистра, бяха  поставени десет броя двуезични указателни табели „БИБЛИОТЕКА / LIBRARY“. Те са съгласувани и утвърдени като елемент от инфраструктурата от знаци и указания към пътната мрежа в града. Насочват четящите към Регионална библиотека „Партений Павлович” на ул. „Симеон Велики” №44 и Филиал-2 на ул. „Александър Стамболийски” №8.

Инициативата „Пътят към библиотеката“ на  Фондация „Глобални библиотеки – България“(ФГББ) е  за обозначаване местоположението на 650 обществени библиотеки  от 165 общини в цялата страна.
Тази инициатива е част от цялостната програма на ФГББ, изпълнявана с финансиране на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ и с подкрепа на изпълнителните власти за поддържане на условия за равен и безплатен достъп до интернет и електронни услуги за гражданите чрез подкрепа за обществените библиотеки.
Уважаеми приятели, последвайте указателните табели и открийте Вашия път към библиотеката в Силистра! Този път открива необятните възможности на знанието, чрез безплатен достъп до ресурсите на интернет, богата и разнообразна информация, социална комуникация, електронни услуги и обучение, възможности за учене през целия живот и културни пространства без граници! 

В момента има 1686  гости и няма потребители и в сайта