Представители на библиотечната колегия на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра, проведоха среща в Общински съвет – гр. Силистра с Председателя на Общински съвет д-р Мария Димитрова и с  г-жа Дияна Николова - зам.-председател на Постоянната комисия  "Образование, наука и медийна политика." Срещата беще посветена на Националната библиотечна седмица и премина под мотото "Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие".
Г-жа Даниела Недялкова - директор на библиотеката, представи културно-образователните политики на Регионална библиотека „Партений Павлович” и постави на вниманието на Общински съвет важни въпроси, свързани с обновяване и увеличаване на площите за книгохранилища на библиотеката. Екипът на библиотеката подчерта необходимостта от изграждане на авариен изход и повдигаща платформа на южната фасада на централната сграда.
 Главният библиотекар Светомира Вачева представи множеството културно-образователни събития от проведения през април  Маратон на четенето и в настоящата Националната библиотечна седмица, а Надя Иванова – ръководител направление „УАРО”  направи преглед на дейностите по модернизиране и технологично обновяване на библиотечните пространства. Мануела Енчева – ръководител направление „Проекти, информация и дигитализация” запозна присъстващите с наскоро приключилия иновативен библиотечен проект, реализиран за пръв път в страната „Портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан”и предостави на Общински съвет информационни материали за проекта и календар "Бележити дати - Силистра, 2018 г.",  в помощ на подготовката на културния календар през следващата година. Директорът на библиотеката г-жа Даниела Недялкова”  благодари на Председателя на Общински съвет – Силистра, г-жа Мария Димитрова за включването й в общественополезните инициативи на библиотеката и й връчи Благодарствен адрес за крупното й участие в дарителската книгодарителница  на библиотеката - „Библиотека в куфар, предназначена за децата в Педиатрично отделение на МБАЛ – Силистра.

В момента има 1221  гости и няма потребители и в сайта