НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА
„Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие"

ПРОГРАМА
на Регионална библиотека „Партений Павлович” Силистра

9 май, 11:00 ч. – Педиатрично отделение в МБАЛ - Силистра
„Библиотека в куфар” –
книгодарителница на Регионална библиотека „Партений Павлович”, Силистра за децата от Педиатрично отделение на МБАЛ – Силистра, с доброволци от неформална група „Серафим”

10 май, 12:30 ч. - Регионална библотека, Конферентна зала „Диоген Вичев”
Презентация на тема: „Бележити възрожденски личности в Силистра”:
по проект „Твоят час” с клас „Родолюбци” от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Силистра

 10 май, 16:00 ч. - Регионална библотека, Конферентна зала „Диоген Вичев”
Презентация на тема: „120 години от рождението на Дж. Р. Р. Толкин
” - с ученици и студенти.

 11 май
„Библиотеките за устойчиво развитие”
– пътуващ библиотечен семинар на библиотечната колегия на РБ „Партений Павлович”- Силистра в библиотеката на НЧ „Никола Йонков Вапцаров –1873”, Тутракан

12 май, 11.00 ч. - Конферентна зала „Диоген Вичев”
„Стара Силистра” –
откриване на постоянна краеведска експозиция на постери, реализирана по Договор РД-11-00-231/02.12.2016 г. на Регионална библиотека „Партений Павлович” с Министерство на културата

12 май, 11.00 ч. - Конферентна зала „Диоген Вичев”
„Библиотеките от област Силистра - портал към бъдещето”:
Регионална кръгла маса с библиотечната колегия от област Силистра, реализирана по Договор РД-11-00-231/02.12.2016 г. на Регионална библиотека „Партений Павлович”, Силистра с Министерство на културата

12-31 май - Регионална библиотека, фоайе I етаж
„Библиотеките от област Силистра - портал към бъдещето: Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра и читалищните библиотеки в Силистренска област – партньори в реализиране на националните политики на Министерство на културата и местната власт” –
изложба на постери, реализирана по Договор РД-11-00-231/02.12.2016 г. с Министерство на културата

12-31 май - Регионална библиотека, фоайе I етаж
„Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра: 65 години експертно-консултантска дейност и 35 години краеведска дейност” -
изложба на методически и краеведски издания на библиотеката

14 май, 8:00-12:00 ч. - Дунавски парк
„Чрез спорт към знание” –
благотворителен маратон „400 м = 1 лев” с цел събиране на средства за закупуване на книги за Регионална библиотека „Партений Павлович”, организиран от Застрахователна компания Олимпик – Генерална агенция Силистра ,

15 май - Регионална библиотека
централна сграда: 8:00-18:00 ч. – и Филиал: 9:00-18:00 ч.

„Ден на отворените врати”
в РБ „Партений Павлович” – безплатна регистрация и издаване на читателска карта, библиотечни екскурзии, „Библиотекар за един час”

15 май -Регионална библиотека
„Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие":
Професионална среща с библиотечната колегия на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”- Разград

 16 май
„Библиотеките на дневен ред: за устойчиво развитие”
- среща-разговор на представители на Регионална библиотека „Партений Павлович” със съветници от Общински съвет - Силистра

 16 май, 17:00 ч. – Конферентна зала „Диоген Вичев”
Среща с писателя Христо Стоянов и представяне на романа „Разпад”

18 май, 12:30 ч. - Конферентна зала „Диоген Вичев”
Презентация на тема: „Богатството на културна Силистра”,
по проект „Твоят час” с клас „Родолюбци” от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Силистра

25 май, 17:00-19:00 ч. - Дунавски парк, крайбрежна алея
„Читалня в Дунавския парк” –
с вестници, списания, енциклопедии и книги с художествена литература от фонда на РБ „Партений Павлович”

В момента има 1700  гости и няма потребители и в сайта