ГОСТУВАЩА ИЗЛОЖБА НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ПОСВЕТЕН НА ОТЕЧЕСТВОТО”

На 19 април в изложбеното фоайе на Регионална библиотека „Партений Павлович” беше открита изложбата на Националната библиотека за Васил Левски „Посветен на Отечеството”. На нея присъстваха г-жа Цветана Игнатова, директор Дирекция „Хуманитарни дейности” от Община Силистра, Йордан Колев – директор на Художествената галерия, представители на Историческия музей и на Държавния архив, ученици от клуб „Васил Левски” от училище „Н. Й. Вапцаров, заедно с тяхната преподавателка г-жа Лиляна Николова и г-н Иван Занов – краевед и председател на Клуба на учителите по история в Силистра, заедно със своите ученици от Спортно училище „Дръстър” и СОУ „Н.Й.Вапцаров”, общественици, библиотечни специалисти и граждани.

Директорът на библиотеката г-жа Даниела Недялкова представи д-р Руслан Иванов от отдел "Български исторически архив" на Националната библиотека, автор на изложбата „Посветен на Отечеството”, посветена на 180 години от рождението на Апостола. Тя откри съпътстващата изложба на Регионалната библиотека „Апостолът и свободата”, която включва фотокопия на юбилейни вестници и листове, и проследява различни гледни точки на историографията за Левски през годините.

Г-жа Недялкова заяви: „Днес библиотеките са паметта на нацията. Сред стените от мъдрост се съхраняват знаковите паметници на писаното слово. Националната библиотека ”Св.св. Кирил и Методий” пази за поколенията средновековни ръкописи, но и възрожденска документалистика. Сред тях е и Архивът на Левски, който е укрит от самия Левски в самара на коня му и спасен за поколенията. За изложбата „Посветен на Отечеството” Националната библиотека е събрала в 11 постера историята на един живот, но и Хроноса на Времето. „Времето е в нас, и ние сме във времето” пише идеологът на българското Освобождение. Думи и дела, живот и вяра, надежда и борба за Свобода… Неговите завети ни обсебват, независимо от времето и пространството. Защото са Апостолски! До нас са достигнали няколко избелели снимки, но с неизбледняващи образи; няколко пожълтели страници, но с изпепеляващи слова за свобода или смърт… И един овехтял личен бележник, в чиито 60 листа е събрана философията на един живот. Димитър Страшимиров пише, че в него четем „интимния разговор на Апостола със самия себе си”. В него има ценни сведения за революционната дейност, но и за бита и духовността, здравето и изживяванията на Васил Кунчев. Скромният бележник е използван за „лозинки”, т.е. пароли, чрез т.н. „одрани листи” – Васил Левски е едната част, а втората в съзаклятника. Всъщност една стройна и модерна теория на конспирацията, създадена от йеродякон Игнатий.
Днес не стихват споровете къде е неговият гроб, защо не е бил спасен от сънародниците си, защо не е канонизиран като мъченик за правата вяра; не спират изследванията, поетите пишат, негови паметници са на четири континента, включително и в Силистра. Тук краеведите разискват спомени от Възраждането – пребивавал ли е Васил Левски в града, а преди десетилетие беше отхвърлена реализацията на утвърден идеен проект на големия български скулптор Ангел Станев за символичния каменен паметник на Апостола от 2006 година. Четириметровото каменно бесило, като символ на робството; разкъсаните брънки на веригите; висящият каменен диск като разпятие, свързващо съзнателната саможертва, изкуплението и безсмъртието са останали в Силистра само като макет.”
Пред гостите на изложбата, гостът от Националната библиотека д-р Руслан Иванов сподели трепета си от първия си досег до тефтерчето на Апостола. Той представи идеята на проекта, протокола на БРЦК, печата на БРЦК, снимката на Васил Левски с Втора българска легия и акцентира върху интересни факти, свързани с живота, делото и заветите на Апостола.
Изложбата ще гостува в библиотеката до 28 април 2017 г.

В момента има 1705  гости и няма потребители и в сайта