На 13 април в конферентна зала „Диоген Вичев” на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра се проведе обучение на тема ”Управление на проекти, финансов мениджмънт и отчитане". Лектор на събитието беше Сезер Нихат – главен счетоводител в Община Дулово и председател на ТС на ББИА в област Силистра, а обучението беше осъществено с финансовото съдействие на Фондация „Глобални библиотеки – България”. Пред аудиторията от библиотекари, работещи в регионалната и в читалищните библиотеки от област Силистра, г-н Нихат презентира реализацията и управлението на проекта от идеята до отчитането пред спонсориращата организация. Той представи онлайн и редица реализирани проекти, реализирани с негово участие в община Дулово и сподели добри практики. Проведеното обучение ще бъде изключително полезно за разгръщане на потенциала на библиотеките от региона.

В момента има 1698  гости и няма потребители и в сайта