Д-р инж. Искра Цветанска – главен експерт в Университета по библиотекознание и информационни технологии, подари на Регионална библиотека "Партений Павлович" аноксична капсула.
Книгата "Показалец или ръководство как да си изискват и издирят най-стари черти нашего бития, язика, народопоклонения, старого ни правления, славнаго ни прошедствия и проч." на Георги Раковски е дезинфекциранa, обезпрашенa, механично почистенa посредством ултразвуков апарат. Приложени са различни консервационни процедури с цел укрепване и стабилизиране на мастилата и хартията. Подвързията е консервирана със специалните за целта препарати и укрепена със стабилизиращи филмопласти, а форзаците с японска хартия.
Документът е поставен в т.н. капсула за дългосрочно съхранение, която използва кислородни абсорбери в количество, достатъчно да се осигури ниво под 0,3% кислород, индикатор и абсорбент, улавящ остатъчната относителна влажност.
Такава микросреда е в състояние да предотврати или забави протичането на химични и биологични реакции, изискващи присъствието на кислород. Тези подходи „имат всичко общо с концепцията за капсулата на времето, която изолира вредните агенти“. Капсулата на времето елиминира основните фактори и деградационните процеси: прекомерна влага, кислород, замърсители и ултравиолетова радиация, а така също и много други фактори като разпространение на микроорганизми (бактерии, гъбички), както и напълно предотвратява процесите на хидролитично разграждане на документите.
Всички обекти, които се деструктират и разрушават в присъствието на кислород, могат да бъдат запазени и защитени при съхранение в аноксични условия.

В момента има 1452  гости и няма потребители и в сайта