На 17 октомври в конферентна зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович", беше представен учебникът на д-р Марина Стефанова "Корпоративна устойчивост и отговорност".

ЗА АВТОРА
Д-р Стефанова е преподавател по дисциплините „Систематизиране и стандартизиране на дейностите по КСО“ и „Международна дейност по КСО“ във Висшето училище по застраховане и финанси, както и по „Корпоративно управление“ и „Въведение в КСО и устойчивото развитие на бизнеса“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Паралелно с работата си в академичната област тя е директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Работи активно за създаване на стандарти и политики в областта на КСО като член на Огледалния комитет на ISO 26 000 към Българския институт за стандартизация, член на Работната група 13 към Министерството на труда и социалната политика и активен участник в работата на Икономическия и социален съвет.

ЗА УЧЕБНИКА
„Корпоративна устойчивост и отговорност“ обобщава теория, експертен опит и добри фирмени практики в тридесет различни направления на стратегическия мениджмънт на компанията, ориентиран към нейния устойчив растеж и водещо място в обществото. Своите постижения в областта на КСО споделят 28 български компании.

В момента има 1670  гости и няма потребители и в сайта