ПАТРИОТИЧНА ИЗЛОЖБА ПО ПРОЕКТ "Е-ПОРТАЛ НА ПАМЕТТА И ЗНАНИЕТО - МАРШРУТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПАМЕТ, ЖИВОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗНАНИЯ"

 

В Дните на Силистра Регионална библиотека "Партений Павлович" експонира на площад „Свобода” значима за местната общественост изложба "Портал на паметта: Паметници и паметни плочи в община Силистра".

Гражданите и гостите на града имаха възможност да разгледат 14 платна, изобразяващи историческата памет и монументално наследство в деветнайсетте населени места в община Силистра. Изложбата предизвика широк обществен интерес и вниманието на журналистическата общност. За проекта бяха реализирани множество интервюта и телевизионни репортажи с г-жа Даниела Недялкова – директор на библиотеката и екипа на проекта в Силистра - Мануела Енчева, инж. Мартина Стойкова, Васил Тончев и Десислава Апостолова.

До края на месеца ще бъде отпечатан каталог на паметниците и фестивалите в Община Силистра, а на сайта на библиотеката ще бъде публикувано краеведско дигитално мултимедийно издание. Тези дейности ще подпомогнат реализиране на нов патриотичен и културен туристически маршрут в региона. В навечерието на Деня на будителя екипът на проекта има планирани краеведски разходки с ученици от средния курс до паметници и бележити личности, свързани с периода на българското Възраждане.

Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.

В момента има 1408  гости и няма потребители и в сайта