На пленарното заседание през втория ден от Националната научна конференция „Европейски хоризонти: Библиотеките – между буквата и бинарния код” доклади представиха доц. д-р Тодорка Георгиева, РУ „Ангел Кънчев”, Филиал-Силистра; доц. д-р Юлия Савова, УниБИТ, гр. София; Сезер Нихат, докторант УниБИТ, Община гр. Дулово; Събина Анева,изпълнителен директор Фондация НАБИС, гр. София; Владимир Стайков - VIP Innovations Ltd; Деница Димитрова и Деница Младенова,
докторанти УниБИТ, гр. София.
Г-жа Даниела Недялкова – Директор на Регионална библиотека „Партений Павлович”, гр. Силистра, благодари на участниците и гостите и пожела на българските библиотеките нови хоризонти за развитие.

В момента има 1228  гости и няма потребители и в сайта