В докладите, съобщенията и презентациите на пленарното заседание през първия ден, бяха споделени успехите и предизвикателствата пред дигиталната трансформация на библиотеките. Доклади представиха доц. д-р Венцислав Велев - съветник на Министъра на културата Боил Банов и Председател на УС на ФГББ, Кристиана Димчева - главен библиотекар РБ „Пенчо Славейков”, гр. Варна, доц. д-р Евгения Русинова, УниБИТ, гр. София; Димитър Минев - директор НБ „Иван Вазов”, гр. Пловдив; Надежда Груева, директор РБ „Захарий Княжески”, гр. Ст. Загора, д-р Николай Тодоров - директор РИМ, гр. Силистра, д-р инж. Искра Цветанска - УниБИТ, гр. София, доц. д-р Илияна Горанова - Председател на Клуба на учителя-пенсионер „Иван Байчев”, гр. Силистра, д-р Росица Добрева - директор РБ „Стилиян Чилингиров”, гр. Шумен, Ваня Игнатов - старши експерт по БЕЛ, РУО - Силистра и доц. д-р Милена Миланова - СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София.
В края на пленарното заседание участниците в конференцията съставиха своеобразна творческа виртуална „пътна” карта, с която очертаха европейските хоризонти на българските библиотеки. Пленарното заседание във втория ден на конференцията, 9 октомври /вторник/, ще се състои в конферентна зала „Диоген Вичев” на Регионалната библиотека.

В момента има 1223  гости и няма потребители и в сайта