В СИЛИСТРА СЕ ОТКРИ НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ: БИБЛИОТЕКИТЕ – МЕЖДУ БУКВАТА И БИНАРНИЯ КОД”

          „Под мотото  „Европейски хоризонти: Библиотеките – между буквата и бинарния код” днес беше открита Националната научна конференция, която се реализира от Регионална библиотека „Партений Павлович” - Силистра. Тя се провежда по повод годината на Европейското културно наследство и под егидата на г-н Емил Радев, евродепутат и „Посланик на библиотеките” в Европейския парламент.
          Гости и докладчици са директори и библиотечни специалисти от Регионалните библиотеки в страната, университетски преподаватели, учени и специалисти от различни области. Идеята на конференцията е, чрез интердисциплинарния подход на широк кръг експерти, да се очертаят европейските хоризонти пред библиотеките в България.
          Гости на конференцията са народния представител от Варненски МИР д-р Емилия Милкова и доц.д-р Венцислав Велев - съветник на Министъра на културата и председател на УС на ФГББ, както и представителите на местната власт: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра, инж. Тихомир Борачев - зам.-кмет "Устройство на територията" в Община Силистра, г-жа Цветана Игнатова - директор Дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Силистра и представители на Община Дулово.
          Участниците в конференцията бяха поздравени от името на евродепутата и Посланик на библиотеките в Европейския парламент г-н Емил Радев, както и г-жа Мария Габриел - комисар по Цифрова икономика и цифрово общество и Милена Дамянова - народен представител, председател на Комисия по образованието и науката.
          Приветствия към участниците в конференцията поднесоха д-р Юлиян Найденов, д-р Емилия Милкова и доц. д-р Венцислав Велев и получиха поздравителни адреси от Община Силистра, Ивелин Статев - областен управител на област Силистра, д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет - Силистра, доц. д-р Красимира Александрова - директор на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - София, проф. д. ик. н. Стоян Денчев - Ректор на УниБИТ, Мария Неделчева - ст. експерт на Регионален експертно-консултантски и информационен център "Читалища" Силистра, г-н Тодор Тодоров - областен координатор на ПП ГЕРБ - Силистра.
          Г-жа Даниела Недялкова, директор на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра, приветства гостите на конференцията и подчерта, че „Силистра е град с 19-вековни корени, но и с криле в бъдещето.” „Нашият научен форум вече създава една интердисциплинарна платформа за размисъл и анализ. 21 изследвания, доклади, презентации и съобщения в изключително интензивна програма, ще ни пренесат през вековете, но и ще демонстрират лабораторен опит, ще представят своите научни и практически търсения; ще извадят наяве скритите капани на времето, но и ще посочат верните Пътища.” – добави в приветстеното си слово г-жа Недялкова и пожела „на добър час” на научния форум.

В момента има 1329  гости и няма потребители и в сайта