На 16 май екип на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра, проведе среща в Общински съвет с Председателя на Общински съвет д-р Мария Димитрова. Събитието беще част от инициативите на библиотеката в Националната библиотечна седмица, която тази година преминава под мотото "Достойно бъдеще за нашите библиотеки".
Г-жа Даниела Недялкова - директор на библиотеката, представи културните политики на Регионална библиотека "Партений Павлович" и някои от значимите събития, реализирани през предходната и тази година. Дейностите на екипа през изминалата година бяха отличени от библиотечната гилдия с номинация за Библиотека на годината’ 2017.
Главният библиотекар Светомира Вачева презентира културно-образователните събития от последните месеци и резултатите от проведения през месец април тринадесети Маратон на четенето.
Мануела Енчева – ръководител направление „Проекти, информация и дигитализация” запозна присъстващите с присъединяването на общините Кайнарджа и Алфатар към действащия от година „Портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан”. Тя представи и най-новия проект на библиотеката, който е в процес на реализация - "Е-портал на паметта и знанието - маршрути на европейската памет, живото културно наследство и европейските знания". Екип на библиотеката събира краеведска информация за паметниците, паметните плочи и фестивалите в община Силистра, която ще представи пред широката общественост в сайта на библиотеката и в печатно издание. Ще бъдат реализирани и редица интересни съпътсващи събития – арт пленер с рисунки и изложба с постери на паметниците в Дните на град Силистра през месец септември.

В момента има 1678  гости и няма потребители и в сайта