НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА 2018

ПРОГРАМА
НА
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ”
СИЛИСТРА

3-31 май „Регионална библиотека „Партений Павлович” - съкровищница на българските писмена” – изложба на материали за приноса и историята на библиотеката в издирването и дигитализирането на уникални краеведски издания: Експозиционно фоайе Регионална библиотека „Партений Павлович" I етаж

3-31 май „Хилядолетната българска книга”изложба от библиотечните колекции: Експозиционно фоайе Регионална библиотека „Партений Павлович" II етаж

8-10 май „Библиотекар за един час”доброволци в Детски отдел на Регионална библиотека "Партений Павлович"

10 май „Ден на отворените врати” - библиотечни екскурзии и безплатно издаване на читателски карти в Регионална библиотека „Партений Павлович": централна сграда: 8:00-18:00 ч. и Филиал: 9:00-18:00 ч.

11 май Година на Европейското културно наследство: „Кирилицата в Европа”пътуващ семинар за библиотечната колегия от област Силистра

13 май „Чрез спорт към знание – 2”: благотворителен маратон в Дунавския парк за закупуване на книги за Регионална библиотека „Партений Павлович” : 8:00-11:00 ч.

14 май „Библиотекар за един час”доброволци в отделите „Книгозаемане” и „Филиал-2” на Регионална библиотека "Партений Павлович"

14 май „Моята първа среща с Библиотеката" - екскурзия в библиотеката за деца със СОП: 10:30-11:30 ч.

15 май „Достойно бъдеще за българските библиотеки! - представяне на Регионална библиотека „Партений Павлович” в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

15 май „Трансгранични културни диалози”представяне на творби от млади румънски писатели в Регионална библиотека "Партений Павлович"

17 май „Срещи с властта”срещи на библиотечни специалисти с представители на местната власт

17 май „В прегръдките на Дунав”срещи с делегати на „Демократично дружество на българите в Румъния” в Регионална библиотека „Партений Павлович"

21 май „Роза или Кайсия”- творческа среща с краеведа Стойчо Станев в Регионална библиотека „Партений Павлович"

28 май „Приказки на народите” - литературна среща в Детски отдел на Регионална библиотека „Партений Павлович"

30 май „Аз обичам България” - световен ден на рисуването: арт пленер за деца в Дунавския парк: 16:00-19:00 ч.

30 май В прегръдките на Дунав” - открита читалня в Дунавския парк: 16:00-19:00 ч.

31 май „Несъгласни думи-2” – творческа среща с писателя Димитър Бочев и актьора Стоян Алексиев в Регионална библиотека „Партений Павлович"

В момента има 1398  гости и няма потребители и в сайта