Днес Снежанка Генчева, дари на читателите на Регионална библиотека "Партений Павлович" екземпляр с личен автограф на най-новата си книга "Рицари и юнаци: Йоанитите".

ЗА АВТОРА:

Снежанка Генчева е завършила българска филология във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” с дипломна работа на тема „Надгробните надписи – отражение на митологични представи”. Тя е изследовател на българското народно творчество, обичаи и традиции. В своите проучвания включва фолклора като сигурен и коректен извор за преосмисляне и решаване на натрупаните противоречия и заблуди в историографията.

През 2013 година излиза от печат книгата и "Цар Шишман и Дан Войвода", а 2014 година "За слънцето и хората. Песни и обичаи от община Ситово".

ЗА КНИГАТА:

Йоанитството избухва в България през X век. Обхваща православния свят. Прехвърля се и в католическия запад. Но възниква десет столетия по-рано. Повече от две хиляди години йоанитите са основна движеща историята сила - както на Светите земи, България и Балканите, така и на Европа и света.

Тази книга е скромен опит да бъдат показани явления и процеси, създадени, предизвикани или вдъхновени от тях - от първия Йоан до съвременния Малтийски орден със статут на наблюдател в ООН. Основните и аргументи са мълчаливите свидетелства на артефакти и документи от различни времена и държави. И красноречието на 737 текста от българския фолклор, събирани и записвани в цялото българско етническо землище и издавани през последните три века.

В момента има 1707  гости и няма потребители и в сайта