На 23 април - Световен ден на книгата и авторското право, представители на библиотечната колегия на Регионална библиотека "Партений Павлович" проведоха среща с Областния управител на Силистра - г-н Ивелин Статев.
Г-жа Даниела Недялкова - директор на библиотеката, представи значимите събития, свързани с избора на 23 април за Световен ден на книгата и авторското право, обявен от ЮНЕСКО през 1995 година.
Г-жа Светомира Вачева - главен библиотекар на библиотеката, обобщи резултатите от тринадесетия Национален маратон на четенето към момента. Тя подчерта, че през настоящата година Силистренската библиотека показва ръст на четящите хора, включили се в националната кампания - с 208 души, спрямо предходната 2017 година. В рамките на маратонските четения - от 2 април до днес, библиотечните специалисти и силистренските читатели са чели общо 26 часа и 20 минути. Тези цифри не са окончателни, тъй като четенията продължават до края на месеца.
Г-жа Мануела Енчева - ръководител "Проекти, информация и дигитализация", представи пред г-н Статев, най-новия проект на библиотеката "Е-портал на паметта и знанието - маршрути на европейската памет, живото културно наследство и европейските знания". Идеята на проекта е да бъдат създадени информационни маршрути на историческата памет за всеки паметник в община Силистра.
Областният управител г-н Ивелин Статев изтъкна важността на четенето и грамотността за развитието на българското общество . Той пожела на екипа на Регионална библиотека „Партений Павлович” успехи в мисията за реализиране на равен достъп до знания и информация за целите на устойчивото културно-образователно развитие на област Силистра!

В момента има 1699  гости и няма потребители и в сайта