Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра предлага на своите потребители нов образователен маршрут на знанието - онлайн платформа „Уча.се”

През 1995 година ЮНЕСКО обявява 23 април за Световен ден на книгата и авторското право. Тази дата е избрана заради няколко други значими събития, свързани с литературата. Още през 1923 г. книжарниците в град Каталуния, Испания, организират прояви в чест на писателя Мигел де Сервантес, който е починал на тази дата. Според Юлиянския календар на 23 април 1564 година е роден, а 54 години по-късно умира Уилям Шекспир. А според Грегорианския календар на тази дата, освен смъртта на Мигел де Сервантес е и на Инка Гарсиласо де ла Вега. Датата съвпада още и с рождението на Морис Дрюон, Владимир Набоков и Мануел Валехо.

Международният ден на книгата и авторското право се отбелязва в цял свят от различните правителства, неправителствени организации и културни институции, чиято дейност е обвързана с книгата и литературата. Той е посветен на всички четящи и се отбелязва с цел популяризиране на четенето, книгоиздаването и защитата на авторското право. С отбелязването на Световния ден на книгата от ЮНЕСКО се стремят да насърчат колкото се може повече млади хора да открият удоволствието от книгите, като едновременно с това покажат уважението си към незаменимия принос към авторите и преводачите.

В рамките на Световния ден на книгата напоследък все по-често се засягат електронните книги, авторското право в дигиталната ера и в дигиталната библиотека и се дебатира важността на електронната книга и класическия хартиен носител, свободното споделяне на информация и защитата на авторското право, обществената значимост на книгоиздаването .

Нека на този ден не забравяме, че четенето е най-важният ключ към успеха и самоусъвършенстването на личността и че качествените книги са най-достъпният начин за интелектуално и духовно развитие.

За да подчертае важността на четенето и да го обвърже с идеята за учене през целия живот, на 23 април Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра, стартира нов образователен маршрут на знанието - онлайн платформа „Уча.се”. Абонаментите за платформата са закупени със средства на библиотеката. Сайтът покрива 97% от учебния материал за учениците от 1. до 12. клас. Материалите следват официалната училищна програма на МОН и са съобразени с Държавните образователни стандарти. Към 2018 г. Уча.се предлага на учениците повече от 11 хиляди видео урока и упражнения, които покриват 97% от материала, изучаван в училище. Към 2018 г. уроците са изгледани над 28 милиона пъти от над 480 хиляди регистрирани ученици, учители, родители и студенти. Материалите са на разположение на регистрираните посетители в Уча.се след закупуването на абонамент.

Уча.се съдържа комбинация от видео уроци и упражнения. Видео уроците представят материала чрез ситуационни примери и изискват едновременно гледане, слушане и писане – стимулиране на трите основни вида памет. Видеоклиповете са кратки и занимателни, което прави усвояването по-фокусирано и леко.

Наученото от видео уроците може да се тества и затвърди с упражненията на Уча.се, чрез техния специален алгоритъм. При грешен отговор платформата автоматично предлага точния откъс от урока, за да се навакса пропускът.

Сайтът предлага и обучение чрез индивидуална учебна игра. По всеки предмет учениците правят диагностичен тест, който открива силните страни и пропуските в знанията, като след това се изготвя индивидуална програма с видео уроци и упражнения спрямо личните нужди. Всеки ученик в сайта развива свой Уча.се виртуален герой в реално време, като в игра. Колкото повече ученикът гледа видеоклипове, решава тестове и участва в дискусии под уроците, героят му преминава в различни нива, става все по-добър и събира баджове.

Уча.се разполага със собствен блог „Мотивирам.се“, чиято цел е да дава полезни съвети и ценна информация на ученици, учители, родители, студенти.

От 23 април 2018 г., читателите на Регионална библиотека могат да се възползват от възможността да учат с Уча.се на специално обособени потребителски компютри в Детски отдел и Справочно-информационния център в централната сграда на библиотеката на ул. „Симеон Велики” 44 /с непрекъснато работно време от 8.00 до 18.00 часа/ и във Филиал-2 на ул. „Александър Стамболийски” 8 / с работно време 9.00-13.00 и 14.00-18.00 часа/.

В момента има 1659  гости и няма потребители и в сайта