На 25 януари, в хотел "Дръстър" се проведе първата за годината работна среща с читалищните секретари и библиотекари от област Силистра. Организатор на събитието беше Регионалния експертно-консултантски и информационен център "Читалища", в партньорство с Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра и Областен информационен център. Бяха обсъдени теми като „Постигнато и предстоящо по Европейски структурни и инвестиционни фондове” и бяха дадени методически насоки относно онлайн попълване на библиотечни и читалищни информационни карти за 2017 г.
Събитието бе открито от представители на Национална агенция за приходите - Силистра, които представиха "Портал за електронни услуги на НАП", който спестява време, усилия и средства за ползвателите на Е-услуги.
Мария Неделчева - председател на РЕКИЦ - Силистра, запозна участниците в срещата с начина на попълване на информационните карти за Регистъра на народните читалища.
Експерти от Областен информационен център - Силистра, представиха обобщена справка за финансираните проекти в област Силистра за периода 2014-2020, както и възможностите за кандидатстване по нови проекти през настоящата 2018 година.
Боян Димов - представител на "Борика", представи услугата "електронен подпис" и нейните цени.
Даниела Недялкова - директор на Регионална библиотека "Партений Павлович" запозна библиотечната общност, относно промени в Закона за обществените библиотеки относно събирането и отчитането на статистически данни за Национален регистър на обществените библиотеки и даде методически препоръки за попълването на онлайн формата.
Мануела Енчева - ръководител направление "Проекти, информация и дигитализация" в Регионална библиотека, завърши форума с представяне на възможностите за търсена в "Е-портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан".

В момента има 1363  гости и няма потребители и в сайта