Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра получи ценен дар от Ротари клуб – Пловдив Пълдин. Настоящата 2018 година е Година на Христо Ботев, роден преди 170 години.
Дареният календар е създаден по проект на Ротари и Зонта „Народните будители и аз”. Той представя образа на гениалния българин във визуалните изкуства. Първият художествено претворен образ на Ботев се появява още през 1876 година, в „Календарь за годината 1877”. Календарът за 2018 година представя познати, но и нови творби, посветени на легендарния българин, създадени през ХХ век. На титулната корица е изключителната творба на Димитър Гюдженов „Христо Ботев – Вдъхновителят”(1949 г.). Включени са майсторски платна на Златю Бояджиев, Светлин Русев, Мара Цончева, Димитър Киров, Никола Вълчев , Йоан Левиев и други автори.
За своите читатели, библиотеката е експонирала в галерийното си фоайе на първи етаж изложбата „Ботйов си поведе белите комити”, която включва фототипни издания на Ботевите вестници, както и юбилейни листи и творби, посветени на твореца и революционер Христо Ботев.
Оригинален акцент в библиотечната експозиция ще бъде дареният с любезното съдействие на регионалното представителство на Издателство „Просвета” в Силистра „Календар – 2018 година”. Юбилейното издание с изключително полиграфическо оформление и луксозен печат е ценно и с посланията и вярата в добрите и благородни пориви и стремежи у човека.

В момента има 1414  гости и няма потребители и в сайта