„ДИСКУСИОННО СТУДИО - ПАТРИАРХЪТ ИВАН ВАЗОВ"

На 30 ноември, в конферента зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович", се проведе поредният иновативен урок на учениците от ХI клас на Езикова гимназия "Пейо Яворов", с ръководител Ваня Игнатова. В "Дискусионно студио - Патриархът Иван Вазов", беше представена богата палитра от разнообразни презентации, свързани с живота и творчеството на патриарха на българската литература Иван Вазов, както и любопитни и малко известни факти за творческия конфликт между Иван Вазов и Петко Р. Славейков, който за малко е щял да се решава с модерния си за времето двубой с оръжия. На събитието присъстваха много гости и родители.

Г-жа Даниела Недялкова – директор на Регионална библиотека „Партений Павлович”, поздрави участниците за великолепния творчески урок и поднесе поздравителен адрес на госпожа Ваня Игнатова, в който сподели, че уникалните иновативни методи не само стимулират четенето, мисленето и търсенето, но и развиват въображението и вдъхновяват. „Вие, госпожо Игнатова, творите не само знания, а и човеци!” – подчерта госпожа Недялкова.

В момента има 1696  гости и няма потребители и в сайта