На 23 ноември (четвъртък) от 10:00 часа в конферентна зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович", ще бъде представена новата книга на Ангел Сотиров "Силуети в здрача".
Ангел Славчев Сотиров е роден на 20 юни 1944 г. в с. Васил Левски, обл. Старозагорска. Той е български психолог, преподавател и общественик. Някои свои текстове подписва с псевдонима Евангел Чилингиров. И двамата му родители са потомци на български бежанци от село Караклисе – Димотишко (сега село Мавроклиси – Гърция). Той е по рождение със силно увредено зрение, което постепенно загубва и на 18-годишна възраст е вече сляп. Средно образование завършва във варненската вечерна гимназия, а през 1977 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ завършва психология, през 1995 г. се дипломира и като специализант по тифлопедагогика. От 2002 г. е хоноруван преподавател и консултант в Националния център за рехабилитация на слепи, Пловдив.
Автор на статии, студии и доклади в областта на психологията, рехабилитацията и обучението на зрително затруднените, историята на организациите и институциите на и за слепи в България, публикувани в наши и чужди специализирани издания на български, руски, хърватски, украински и есперанто.
Седмата най – нова книга на Ангел Сотиров „Силуети в здрача” е отпечатана в престижното софийско издателство „Феномен”. Перфектен полиграфски продукт със 26 биографични очерка, три интервюта и два документални разказа, придружени със снимков цветен материал. Обект на авторските съчинителски пориви са поети, писатели, композитори, диригенти, учители, изтъкнати дейци на Съюза на слепите в България(ССБ).

В момента има 1424  гости и няма потребители и в сайта