На 9 ноември, екип от Регионална библиотека "Партений Павлович" посети в ДСХОЛ г-жа Йорданка Върбева - дългогодишен краевед, по повод 80- годишния й юбилей.
Тя е родена на 9 ноември 1937 г. в село Българка (Бръчма).
През 1956г. завършва Силистренското педагогическо училище за начални учители „Димитър Благоев”. Учителства за кратко време в село Айдемир. Поради липса на вакантна учителска длъжност постъпва на работа в Окръжна библиотека – Силистра на 27 февруари 1962 г. като библиотекар. 31 години от своя живот отдава на библиотечното дело в Силистра, от които 17 години е завеждащ –Детски отдел и 14 години е краевед в Справочно- библиографски отдел. Завършва задочно Държавния библиотечен институт – София, випуск 1965-1968г.
От името на Даниела Недялкова - директор на Регионална библиотека "Партений Павлович", бяха поднесени цветя и поздравителен адрес, в който целия екип на силистренската библиотека изказва своята признателност за дългогодишния принос и всеотдаен труд в развитието на библиотечната дейност в град Силистра и съхраняването на паметта за родния край.

В момента има 1684  гости и няма потребители и в сайта