РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР
"НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТРИ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ"

         На 5 юли в конферентна зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович", се състоя Регионален семинар " Национални регистри на народните читалища и обществените библиотеки", който се проведе от Регионалната библиотека и Регионален експертно-консултантски и информационен център "Читалища" /РЕКИЦ/. Във форума се включиха 44 секретари и библиотекари от читалищата в област Силистра.
            Даниела Недялкова - Директор на библиотеката, приветства читалищните дейци и им представи пътуващата изложба "Библиотеките от област Силистра- портал към бъдещето".
           Ивелин Статев ,  управител на Областна администрация - Силистра, изпрати поздравителен адрес до участниците, в който изрази уважението си към читалищните дейци – съхранители на културната идентичност и  духовността в област Силистра. Русенското издателство „Авангард принт“ дари на Регионална библиотека „Партений Павлович“ - Силистра  две редки книги - „Русе. Илюстрован (ретро) гид в пощенски картички и документи“, издадена от Румен Кузов и романа „Прошепната книга“ на Варужан Восганяни, председател на Арменската общност в Румъния. Другото дарение,  по волята на спонсора на изданията – д-р Иван Гаврилов от София бе предназначено за  библиотеките, участващи в семинара и съдържаше екземпляри от книгите „Съхранена памет“ / 47 автентични разкази на местни добруджанци и на преселници от периода 1918-1940 г. /  и книгата „Тайните на Дунава“ на Анастасия Якова от Тутракан.   
Светомира Вачева - главен библиотекар на Регионална библиотека "Партений Павлович", представи методическото пособие "В помощ на библиотекаря: Методически указания за работа в читалищната библиотека" и даде указания за начина на попълване на информационна карта за Регистъра на обществените библиотеки.
            Мария Неделчева - старши експерт на Регионален експертно-консултантски и информационен център "Читалища", сподели процедурата и начина на попълване на информационна карта за Регистъра на народните читалища.
            Ръководител направление "Проекти, информация и дигитализация" на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Мануела Енчева, закри форума с представяне на единствения по рода си "Библиотечен портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан". Тя покани читалищните библиотеки от другите общини на област Силистра да се включат в действащия Портал, с информация за здравните и транспортните услуги , предоставяни на тяхната територия.

В момента има 1319  гости и няма потребители и в сайта