Изложбата „Писатели, книги, илюстрации”, подредена в Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра през м. юни, е разделена тематично: История на книжното изкуство; Оформление на книгите; Българската книга през вековете; Ръкописни книжовни съкровища; Книжни миниатюри; Библията – вечната книга; В света на илюстрацията; Илюстрации на детски книги; Рисунки на писатели.
Началото е поставено с „История на книжното изкуство”, където освен „ История на книжовната култура” на Владимир Василиев и „ Писма и документи на папирус” на Веселин Бешевлиев е отделено специално място на изключително ценните издания на „Сто български екслибриса” и „Ексмузициси на български композитори“на Петър Величков и „Екслибрис“ на Евтим Томов, „ EX LIBRIS – 2008”- каталог на РБиблиотека - Русе.
„Оформление на книгите” представя „ Древен и съвременен български шрифт” и „ Шрифтът през вековете” на Васил Йончев и подобни издания на руски език.
Витрината „ Писатели и книги” съдържа изданието на Людмила Живкова"Четвероевангелието на цар Иван Александър”, фототипните издания на „ Стематография” на Христофор Жефарович и „ Рилската грамота на цар Иван Шишман” с изследване от Иван Дуйчев.
Темата „Ръкописни книжовни съкровища” представя художествени албуми и фототипни издания на „Манасиева летопис”, „ Асеманиево евангелие”, „Евтимиев служебник” „ Абагар” на Филип Станиславов, както и „Славянски ръкописи от Британския музей и библиотека” и „Българската книжовна традиция във Ватиканската библиотека”.
По-важните заглавия, подредени в „Българската книга през вековете” са „ Тракийски легенди”, „ 1000 години българска ръкописна книга” на Аксиния Джурова, „Старобългарско изкуство” на Никола Мавродинов и”Българската езическа култура VІІ-ІХ век” на Рашо Рашев.
Темите „Книжни миниатюри” и „ Библията – вечната книга” сами говорят за себе си и тук са подбрани богато илюстровани и отлично изработени издания от фондовете на библиотеката.
Последните три теми „В света на илюстрацията”, „Илюстрации на детски книги” и „Рисунки на писатели” включват издания с илюстрации на Илия Бешков, Александър Божинов, Вадим Лазаркевич, Евгени Босяцки, Нева Тузсузова ... Нарочно не споменавам съвременни български и чужди илюстратори. Реших да включа и рисунки на писатели, като от българските намерих Чудомир и Елин Пелин.
По-голямата част от изложбата е от фонда на отдел Изкуство, в който са съсредоточени книжни и нетрадиционни носители на информация. Изложбеното пространство на библиотеката се оказа твърде малко като площ , за да може да се покаже цялото богатство на книжните фондове. В база „ Данни” в електронната система на библиотеката са включени подробни данни за всяко издание и това много улеснява търсенето. Останалото е вече въпрос на творчески подход към библиотечната работа.

Може да разгледате изложбата до 31 юли.

Автор на плаката и фотографиите е Васил Тончев - системен оператор при Регионална библиотека "Партений Павлович".

В момента има 1224  гости и няма потребители и в сайта