ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„БИБЛИОТЕЧНОТО КРАЕЗНАНИЕ –
УСТОЙЧИВАТА ПАМЕТ НА РОДНИЯ КРАЙ.
ЗНАЧЕНИЕ НА КРАЕВЕДСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ”

На 26 април 2024 г. в зала „Диоген Вичев” на РБ „Партений Павлович” се състоя Церемония по връчване на Трети годишни награди „Библиотека на годината – 2023” и „Библиотекар на годината – 2023” и Областна конференция „Библиотечното краезнание – устойчивата памет на родния край. Значение на краеведската дейност за местната общност”.
Гости на събитието бяха г-н Минчо Йорданов – областен управител, г-н Илиян Великов – зам.–областен управител, г-н Димитър Трендафилов – председател на Общински съвети г-жа Мария Неделчева – старши експерт в РЕКИЦ – Силистра.
Събитието беше открито от г-жа Галина Раева – директор на Библиотеката в Силистра.
 
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ТРЕТИ ГОДИШНИ НАГРАДИ "БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА – 2023" И "БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА – 2023" ЗА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
Наградите се връчват на конкурсен принцип за високи постижения в реализацията на мисията на библиотеките в област Силистра и принос за издигането на авторитета им. Те отличават внедряването на иновативни библиотечни услуги за потребителите и проекти с висока обществена значимост. Номинациите за годишните награди са подадени от името на библиотекари и секретари от читалища от област Силистра, а процедурата по избор на победителите е в два етапа – преценка на допустимостта на кандидатурите и избор на носителя на наградите.
БИБЛИОТЕКАР НА 2023 ГОДИНА e Галина Асенова Салъф от НЧ „Светлина 1941” – с. Преславци – община Тутракан, която заема длъжността секретар–библиотекар от три години. Г-жа Салъф, дава сили и енергия в проектите, начинанията и работата на читалището и неговата библиотека. Тя създава и популяризира страница на читалището, в която отразява многобройните дейности, чийто организатор е. Успява да мотивира младите жители на селото за празници и чествания на годишнини. Активно участва във всички дейности, свързани с библиотечната гилдия в областта и е пример за неуморна работа в полза на общността. Наградата беше връчена от областния управител г-н Йорданов.
БИБЛИОТЕКА НА 2023 ГОДИНА e библиотеката при НЧ "Иван Вазов 1941" с. Срацимир – община Силистра, представлявана от г-жа Малина Христова и г-жа Павлина Иванова. Читалищната библиотека популяризира дарителството към библиотеките в публичното пространство и неуморно   работи   с  читателите   и   жителите   на   селото. През лятото библиотеката привлича всички жители в селото не само с подготвените от работещите в библиотеката презентации и образователни   материали,   но   и   с   кино   на   открито.   През последните три години библиотекарят и читалищният секретар се включиха и в екипи за бригадна помощ за няколко различни читалищни библиотеки. Библиотеката участва активно във всички проекти на Министерство на културата, свързани с българските библиотеки и обогатяване на техните фондове. Наградата беше връчена от председателя на Общински съвет – Силистра г-н Трендафилов.
Читалището в с. Преславци получи ПРИЗ „ПОДКРЕПА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ”. Читалище   „Светлина   1941“ е действащо читалище, създадено преди 83 години. Населението на селото е малобройно, но общността е сплотена   и   читалището   винаги   работи   с   тях   по   местни инициативи и проекти. В Читалището функционират библиотека, групи за автентичен фолклор – алиански фолклор, клуб „Млад рецитатор“, клуб по краезнание, етнографска изложба   на клуб" Краезнание", музейна експозиция „ Автентичната алианска носия и нейните съвременни интерпретации“, театрален състав и танцови състави, клуб “Обединени майки и др. Наградата беше връчена от зам.–областния управител г-н Великов.
 
ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Библиотечното краезнание – устойчивата памет на родния край. Значение на краеведската дейност за местната общност”, Договор №РД 11-06-245/21.08. 2023.
 
Областната конференция финализира дейностите по проект "Библиотечното краезнание – историческа памет на родния край", сключен между РБ „Партений Павлович” и Министерството на културата с Договор №РД 11-06-245/21.08.2023. На събитието бяха представени девет доклада, презентации и кратки видеофилми на добри краеведски библиотечни практики на читалищата от област Силистра. Своите дейности презентираха Марияна Лазарова от НЧ "Христо Ботев – 1901" – с. Зафирово, Гaлина Салъф от НЧ "Светлина – 1941" – с. Преславци, Мюзеян Джефер от НЧ „Заря 1957“– с. Брадвари, Мария Иванова от НЧ "Светлина – 1906" – с. Смилец, Атанаска Ченева от НЧ "Христо Смирненски – 1940" – с. Ситово, Ирена Папазова от НЧ "Димитър Иванов Полянов – 1870" –   с. Гарван, Ирена Владимирова от НЧ "Пробуда" – с. Калипетрово, Калина Михайлова – от името на НЧ "Стефан Караджа – 1940" – с. Шуменци и НЧ „Христо Ботев“ – с. Белица. Мануела Енчева – зам.–директор на РБ „Партений Павлович”– гр. Силистра представи резултатите от дейностите по Проект "Библиотечното краезнание – историческа памет на родния край", Договор №РД 11-06-245/21.08. 2023 и новоизлезлият справочник „Улиците на Силистра, Тутракан и Дулово – хилядолетна история и родолюбива символика”.
В справочника е включена информация за наименованията на улиците в трите най-големи градове в област Силистра. Изданието включва данни за 202 улици в град Силистра, 135 улици в Тутракан и 65 улици в Дулово –(общо 402 улици). Ролята на имената на улиците е свързана с утвърждаване на националната идентичност. Те имат знаково, символно значение – носят в себе си идеи, ценности, памет. Когато дадена улица се сдобие със свое име, тя престава да бъде просто път, а се превръща и в паметник. Имената на улиците са и учебници по история, по география, по ботаника.

 

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си.