Днес се състоя първата първата Церемония по връчване на годишни награди за постижения в библиотечната професия за област Силистра. Гости на събитието бяха и д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра, г-жа Цветана Игнатова - директор Дирекция Култура в община Силистра и г-жа Мария Неделчева - експерт в Регионален експертно-консултантски и информационен център "Читалища" - Силистра. Г-жа Игнатова връчи наградата на Библиотекар на годината за област Силистра на читалищният библиотекар на  НЧ "Пробуда - 1940" с. Калипетрово, която има изключителен принос за развитието на библиотеката. След няколкогодишно прекъсване на библиотечната работа в читалището, през 2021 г. работата й по проучване и внедряване на добри библиотечни практики и  иновативни политики води до  създаването на Клуб "Доброделки" и Литературен клуб "Евгения Марс". Чрез организираните различни дейности на клубовете,  тя насърчава и възпитава любов към книгата при децата и мотивира възрастните за ползите от четенето. Провежда множество литературни четения и представяния на местни автори, с което популяризира дейността на читалищната библиотека. Чрез набирането на доброволци и организирането на множество инициативи и проекти  допринася за значително увеличаване броя на потребителите на библиотеката, привличане на нови целеви групи и показва библиотеката като културно-информационна институция отворена за всички представители на общността. Богатата палитра от събития - участия в престижни международни фестивали, Изложби на шевици, Литературни и Исторически вечери, лятно кино, съвместна работа с всички институции в селото - Кметство, Църква, Училище, Детска градина, се случват и благодарение на нея. През 2021 г. тя е носител и на Златна стауетка, Грамота и парична награда в раздел „Сценична раздумка” от XI-ти Международен фолклорен фестивал „Море от ритми”, гр. Балчик и на приз за най-артистично представяне в раздел „Словесен фолклор” от 8-ми Музикален виртуален фестивал „Празник на кратуната”, с. Гостилица.

Носител на първата по рода си в областта награда Библиотека на годината е Библиотеката при НЧ "Димитър Иванов Полянов" с. Гарван, община Ситово. Д-р Найденов връчи наградата на библиотеката, която през 2021 г. сложи началото на онлайн поредица Седмично предложение за прочит на книга от фонда на библиотеката; популяризира на местни и световни автори и произведения, както и събития от национално и международно значение чрез изложби и витрини не само в сградата на читалището, но и чрез интернет. Това е библиотека, която популяризира дарителството към библиотеките в публичното пространство и неуморно работи с читателите и жителите на селото за повишаване на авторитета на читалищната библиотека. Инициативата Лятна ваканция 2021 привлече всички деца в селото не само с подготвените от работещите в библиотеката презентации и образователни материали, но и с разнообразието от други дейности - песни, рисуване, игри. Тази библиотека участва в проектни сесии за обновяване на библиотечните фондове от десет години и няма година, в която кандидатстването да не се е увенчало с успех. Отново с проектно финансиране се обновява и пространството на библиотеката, като все повече се превръща в любимо място на жителите и гостите на селото. През 2021 г. и библиотекарят, и читалищният секретар се включиха като доброволци и за прочистването и пълното пренареждане на библиотеката в съседното с. Малък Преславец. И накрая, но не на последно място, тази читалищна библиотека участва активно в кампаниите на Областен Информационен център – Силистра, Национална служба за съвети в земеделието - Силистра и Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Силистра (РЕКИЦ)  и е носител на призове в множество конкурси и фестивали.

Призът Подкрепа за библиотеките беше връчен още през месец февруари на собственикът и управител на фирма Сигма 55 ООД г-н Пламен Маринов, който тогава получи награда за добрата съвместна дейност на Библиотеката и книжарници „Везни”, както и за съдействието, което оказва на цялата библиотечна общност от област Силистра при реализиране на проектите „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.

Учредените през тази година Годишни награди на Регионалната библиотека ще бъдат връчвани за постижения през предходната година и ще бъдат в три категории: Библиотека на годината, Библиотекар на годината и Подкрепа за библиотеките. Наградите ще се присъждат на конкурсен принцип за:

Високи постижения в реализацията на мисията на библиотеките и принос за издигането на авторитета им;

Внедряване на иновативни услуги за ползвателите, повишили значимостта и видимостта на библиотеката в обществото;

Реализация на проекти с висока обществена и професионална значимост;

Дейности, допринесли за издигането на авторитета на българските  библиотеки и библиотекари.

Принос за развитието и реализацията на държавните и местни политики в библиотечния сектор

Принос в изграждането на положителна визия на библиотеките и по-силното им присъствие в медиите и местната общност.

От следващата година предложения за годишните награди на Регионалната библиотека ще могат да се правят от читалищни настоятелства; училищни ръководства; библиотекари или секретари на читалища от област Силистра и представители на местните власти. Предложения не могат да се дават от читалище за награждаване на ръководената от него библиотека, от личности за тяхното собствено награждаване и при наличие на конфликт на интереси. Церемониите ще се провеждат през месец май по повод професионалният празник на библиотечните и информационни специалисти, а обява за приемане на предложения за награди ще се публикува на сайта на Библиотеката.

Процедурата по избор на победителите в годишните награди на Регионалната библиотека ще бъде в два етапа: в първият етап комисия от Библиотеката ще преценява допустимостта на кандидатурите, а вторият ще е избор на носители на наградите. През тази първа година от учредяването на наградите победителите са определени с решение на ръководството на регионалната библиотека.

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си.