На 11 юли 2018 година, Регионална библиотека”Партений Павлович”, Регионален  експертно-консултантски информационен център и Областен информационен център – Силистра проведоха информационен семинар с представители на народните читалища от областта.

       Г-жа Мария Неделчева, главен експерт от РЕКИЦ уведоми, че през следващата година Министерство на културата планира по-високи размери на държавната субсидия за читалищното финансиране. Тя посочи, че в сайта на министерството е отворена конкурсна сесия за повишаване субсидираната численост в народните читалища, а срокът за кандидатстване е до края на месец август.

       Г-жа Даниела Недялкова, директор на силистренската библиотека, апелира за навременна подготовка на проектните документи по предстоящата конкурсна сесия на Министерство на културата и предложи експертното съдействие на Регионалната библиотека. Тя пожела броят на финансираните проекти за библиотеките от област Силистра да се повиши няколкократно през 2018 година. Общата сума, която Министерството предвижда за тази година, е 1 млн. лева. Програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” продължава изпълнението на основната цел - чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация. Участието в Програмата е на конкурсен принцип, чрез подготовка и защита на проекти, които включват книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека. Министерството на културата подкрепя финансово 80% от общата стойност на проекта. Кандидатстващата библиотека е длъжна да осигури  останалите 20 % от други приходоизточници, което следва да бъде посочено ясно в проектното предложение. Проектите се разглеждат и оценяват от комисия, назначена със заповед на министъра на културата. Въз основа на решенията на комисията, министърът на културата издава заповед, с която определя спечелилите конкурса проекти и размера на финансовата подкрепа от Министерството на културата. Процедурата за кандидатстване и Правилата за реализиране на тези проекти ще бъде обявена на сайта на ведомството.

       Експертите на Областен информационен център - Елена Стоянова и Ана Караджова, представиха новите възможности на проектните Програми „Европа за гражданите”, „Творческа Европа“ и „Предприемачеството в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“. Презентациите и информационните материали предизвикаха голям интерес и станаха повод за анализ и обсъждане на конкретни идеи за Силистренска област в Европейската година на културното наследство и в периода до 2024 година.

       Изключително приятно и тържествено беше връчването на Грамота с червен восъчен печат и подпис от министър Боил Банов на Народно читалище „Възраждане -1940” от Старо село, община Тутракан. Призът на Министерство на културата от юни 2018 година е за „Принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство и Европейската година на културното наследство.”

В момента има 1711  гости и няма потребители и в сайта