Иновативно - информационни дни по проект „Граждански диалог за развитие”

1На 28 юни 2018 г. Регионална библиотека „Партений Павлович” взе участие в Информационните дни по проект „Граждански диалог за развитие”. Събитието протече във вид на информационна среща, посветена на участието на гражданското общество в изработването и изпълнението на политиките за развитие. Организатор е Българска платформа за международно развитие. Организацията на събитието е в рамките на проект „Граждански диалог за развитие, чието финансиране се осъществява с подкрепата на Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие на Европейската комисия в партньорство с МвВР.

Основна цел е да се задълбочат познанието и разбирането на гражданското общество за българската и европейска политика за сътрудничество и развитие, ролята на ЕС в реализирането на програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и българското участие в нея.

Фокусът на информационния семинар е върху четири от 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН – Здравеопазване; Качествено и приобщаващо образование; равенство между половете и овластяване на жените; мир, сигурност, справедливи и демократични институции. Стана ясно как и по какъв начин политиките рефлектират върху нашата работа в тези области. Акцент имаше и върху участието на обществените библиотеки във възможностите за обучение през целия живот за всички, както и разпространение на глобалните знания за устойчивото развитие. Крайният извод бе, че Целите не са абстрактни, „Добри пожелания”, а базис за нова Програма и нов дневен ред.

Участие в срещата взеха представители на културни, образователни и социални институции и организации от област Силистра: Директори на детски ясли и градини от Областния град Силистра, читалищни деятели от област Силистра, ръководството на Женско сдружение „ Екатерина Каравелова” гр.Силистра, кариерни консултанти от Център за кариерно развитие - Силистра, ОИЦ и др. Участниците отбелязаха участието си в семинара като ползотворно.
12345

В момента има 1321  гости и няма потребители и в сайта