На 31 май, в Регионална библиотека „Партений Павлович” , се състоя творческа среща с писателя Димитър Бочев , на която беше представена втората книга с есета на автора „Несъгласни думи - 2”. Срещата беше организирана от Община Силистра и библиотеката.

Актьорът Стоян Алексиев – специален гост на събитието, чете избрани откъси от несъгласните думи на своя приятел Димитър Бочев пред многобройната аудитория. На срещата присъстваха г-жа Цветана Игнатова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Силистра, г-жа Йорданка Чамурджиева – директор Дирекция „Устройство на територията” в Община Силистра, над 60 гости и приятели на автора.

Присъстващите бяха поздравени от г-жа Даниела Недялкова, директор на библиотеката. Тя представи личността и творческия път на силистренеца Димитър Бочев и направи своеобразен паралел на несъгласните думи на автора от първия и втория му сборник с есета, обединени под това заглавие. За личността и писателя Бочев, с преклонение пред трудния му житейски път и в контекста на философските му размисли в есета, основани на личните му преживявания, говориха г-жа Ванушка Димитрова и г-жа Марина Тихчева.

Димитър Бочев и Стоян Алексиев получиха поздравителни адреси от д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра, от г-н Ивелин Статев – областен управител на област Силистра и от г-жа Даниела Недялкова – директор на библиотеката.

„Несъгласни думи - 2“ на Димитър Бочев продължава интереса на автора към съотношението между Божието и людското – и в добродетелите и ценностите, и в индивидуалната съдба, в биографичния път на всеки от нас. Особено внимание авторът отделя на феноменологията на любовта, изневярата, страданието и щастието. Размислите на Бочев за силата и безсилието на съзнанието пред несъзнаваното и решимостта му да разкрие без остатък най-сакралните си безпокойства, превръща читателя в съавтор.

Може да се срещнете с „НесъгласниТЕ думи -2” на автора , които са налични във фондовете на Регионална библиотека „Партений Павлович”.

В момента има 1232  гости и няма потребители и в сайта