БЕЛЕЖИТИ ДАТИ - СИЛИСТРА 2019

1854 - руски войски под командването на фелдмаршал Паскевич-Еревански обсаждат силистренската крепост. В щаба на армията за кратко време работи като офицер за свръзка руският писател Лев Николаевич Толстой.
1819 - роден в Клисура Рашко (Райко) Илиев Блъсков - журналист, просветен деец, учителствал в Калипетрово
1819 - роден в Котел Минчо Г. Лъсков - виден гражданин на възрожденска Силистра, радетел за българска църква и училище
1819 – роден в Клисура Рашко Илиев Блъсков (Стар Блъсков), учителствал в с. Калипетрово (1850-1857), създал първото взаимно училище в селото
1829 – в с. Калипетрово се открива първото килийно училище – начало на просветното дело в селото
1854 - роден в Силистра Стефан Биков – опълченец
1869 – открито е девическото училище в Силистра, в което е учителствала Евлампия Стоева
1879 - открита е митницата в Силистра
- открити са пощите в Силистра и Тутракан
- открита е болницата в Силистра
-открита е първата частна аптека на Панделаки Йонидис
1894 – създаден хор „Седянка”
1899 – излиза „Силистренски алманах за 1899 с историческо и любопитно съдържание” на Никола Маринополски
-създадено е народно читалище „Йордан Йовков” в с. Добротица
-начало на метеорологичните наблюдения в Дулово
1904 - създадено музикално дружество “Гъдулка”- Тутракан, по-късно преименувано на хор “Дунавска песен”
- създадено читалището в с. Варненци
1909 - открит е ССТ “Добруджа”
1924 - с учредяването на Българското културно общество (БКО) се легализира читалището съобразно законите на румънската държава
1929 – в Силистра е построена електроцентрала
- родена в Силистра Емилия Захариева - детска поетеса
1954 - създаден е Окръжен исторически музей
1959 - с обявяването на окръзите, библиотека "Партений Павлович" става окръжна, като е правоприемник на библиотеката при читалище "Доростол". Тя се нанася в ново, модерно оборудвано помещение (днес Държавен архив) и е обявена за образцова. Започва да функционира самостоятелно.
- Педагогическото училище се трансформира отново в Институт за подготовка на начални и прогимназиални учители (с едногодишен и двугодишен курс на обучение след средно образование). Той просъществува до 1961/1963 г.
1969 - открит е Драматичен театър – Силистра
-открит е Клуб на културните дейци в Силистра
-открито е градско помощно училище „Софроний Врачански”
1974 - открит е Кукленият театър
1984 - открит е Домът на учителя
1994 – проведен е първият МДФФ “Утрешният мир започва с днешното приятелство”
1999 – Първи национален празник на кукерите и маските – с. Калипетрово

ЯНУАРИ
2 ян. 1954
- починал в Силистра Матей Рибаров - читалищен деец, кмет на града
11 ян. 1899 - начало на музейното дело в Силистра. На 18 ноем. 1898 г. учителският съвет на СПУ приема Устав на музея, който е утвърден от министъра на народното просвещение Иван Вазов на 11 ян. 1899 г. Зав. музея е учителят Тодор Икономов.

ФЕВРУАРИ
1 февр. 1879
- роден във Видин композитора Александър Кръстев, автор на химна “О, Добруджански край”
8 февр. 1899 - родена в Тутракан Пенка Цанева-Бленика, поетеса
9 февр. 1839 - роден в Клисура Илия Рашков Блъсков - възр. писател, учителствал в Айдемир (1857-1860)

МАРТ
4 март 1889
- в общинския салон в Силистра се свиква събрание, на което кметът Дянко Коджабашев и председателят на окръжната постоянна комисия Петър Чаушов говорят за необходимостта и възможностите за откриване на педагогическо училище в града и превръщането му в педагогически център за Североизточна България. Гражданството предлага дарения за постигането на тези цели. След месец министърът на народната просвета Георги Живков два пъти посещава Силистра и заедно с кметската администрация избира място за построяване на нова сграда - в квартала на ковашките работилници до Дунавската градина, близо до някогашното градско укрепление Окоп-Митириз.
26 март 1839 - починал Юрий Иванович Венелин - руски историк, събирал етнографски материали за Силистра през 1830 г.

АПРИЛ
1914
- румънският чокойски парламент гласува изключителния “Закон за организиране на Нова Добруджа”, с който се узаконява разпускането на демократичните организации на българите и се решава да се отнеме земята на онези, които нямат документи за собственост и една трета - на имащите документи. Започва Първата световна война.
1 апр.1894 – първа книжка на сп. „Кавал”, издавано в Силистра до 1898.
1 апр. 1959 – излиза първи брой на бюлетина „Добротишка комуна”, преименуван през ян. 1974 на „Добротишки глас”
4 апр. 1894 – починал Сава Доброплодни, учител и основател на първото читалище в Силистра през 1870 г.
20 апр. 1889 - роден в Силистра Георги Радев Овчаров, архитект
20 апр.1889 - роден в Плевен Алекси Ламбев Петров – природоизпитател, направил филм и събрал експонати за музея в Сребърна, по чиято инициатива през 1948 г. езерото Сребърна е обявено за резерват

МАЙ
1879
- начало на пощенските съобщения в Силистра и Тутракан (първи ППТ станции)
1984- започва да функционира Филиал №2 на окръжната библиотека, който се помещава в бл. "Комсомолец" по ул. "Александър Стамболийски".
5 май 1954 - основана е ТПК “Инвалид”(“Добруджанка”)
6 май 1909 – основан ССТ „Добруджа”
27 май 1914 – роден в Дулово д-р Николай Русев, почетен гражданин на Силистра, автор на двутомника „По следите на една безсмъртна песен”
28 май 1849 – роден в Русе Никола Обретенов, възрожденски деец, окръжен управител на Силистра 1887-1888
30 май 1834 – осветен църковния храм „Света Троица” в с. Айдемир, построен през 1833 г. – един от най-старите в Добруджа
30 май 1959 – библиотеката в Силистра, правоприемник на читалищната, става окръжна
31 май 1979 – открита целодневна детска градина „Капитан Мамарчев” – Силистра

ЮНИ
19 юни 1879
- в Силистра се създава се държавна болница

ЮЛИ
1989 –
първи пленер по металопластика. Поставени са първите скулптури в Дунавския парк
1 юли 1899 - начало на метеорологичните наблюдения в Дулово
10 юли 1774 - подписване на Кючук-кайнарджанския мирен договор
ли 1879 – създадено е първото пощенско отделение в гр. Силистра
19 юли 1879 – градската болница в Силистра прераства в държавна второстепенна болница с 50 легла, която обслужва население от 11710 души
-откритаа болницата в Тутракан
20 юли 1999 – създадена Районната здравноосигурителна каса – Силистра

АВГУСТ
1984
- открита е административната сграда на автокомбината
10 авг. 1894 - първия светски хор в Силистра, основан от Карел Махан. Тази дата се чества за създаване на хор “Седянка”
10 авг. 1934 – излиза бр. 1 на в. „Светлина” - Силистра
28 авг. 1929 – роден в Тутракан Рачо Змеев, д-р по история, етнограф, краевед

СЕПТЕМВРИ
1959
- създадено е СПТУ по индустриализирано строителство “Пеньо Пенев”
1964 - открито е ОУ “Кирил и Методий”
1974 - открито е ОУ “Иван Вазов”
1 септ. 1939 - начало на Втората световна война. Границите между държавите, установени от Версайлската система се рушат.
2 септ. 1829 - подписан е Одринският мирен договор между Турция и Русия, според който Силистра е под руско управление от 1829 до 1836 г.
2 септ. 1974 – открити са: новата автогара и железопътната гара в Силистра (строена 28 г.), и ж.п.-линията Дулово-Силистра
3 септ. 1974 - открит е етнографския музей “Дунавски риболов и лодкостроене” в Тутракан – единствен на Балканите и поречието на Дунава.
5 септ. 1974 - Алфатар е обявен за град; открита е новата сграда на месокомбината в Силистра; открит е свинекомплекса край с. Сребърна; открита е новата сграда на Месокомбината в Силистра, днес „Меком”.
5 септ. 1989 – открита е целодневна детска градина №5 в Тутракан
7 септ. 1879 – създадено е първото пощенско отделение в Тутракан
12 септ. 1964 - открито е СПТУ-М
17 септ. 1934 - излиза в. “Свободна Добруджа”, чиито продължител е в. “Силистренска трибуна”
17 септ. 1974 – Алфатар е обявен за град
21 септ. 1834 - роден в Русе Гено Чолаков - възрожденски деятел, кмет на Силистра след Освобождението, починал на 1 окт. 1904 в Силистра
22 септ. 1884 - роден д-р Петър Вичев – добруджански деец
24 септ. 1879 – роден в Стара Загора Атанас Михов, учителствал в Силистра и създал живописни творби със сюжети от Силистра, които се считат за шедьоври
30 септ. 1904 – роден в Кайнарджа Енчо Тагаров – актьор, играл на силистренска сцена и в Народния театър „Иван Вазов”

ОКТОМВРИ
1989 –
основан е Клуб на знаещите от Д. Райчев – икономист и ученици от Езикова гимназия
1994 – Първи международен танцов фестивал „Утрешният ден започва с днешното приятелство”
1 окт. 1869 - Евлампия Стоева открива първото девическо училище в Силистра
4 окт. 1984 - открита е новата сграда на окр. пътно управление
16 окт. 1869 – роден в Бяла черква Цанко Церковски – известен български писател, учил в Силистренското педагогическо училище и написал там първата си стихосбирка (1892), учителствал в с.Средище
18 окт. 1929 – родена в Силистра детската поетеса и журналистка Емилия Захариева

НОЕМВРИ
2 ноем. 1904
- роден в Тутракан проф. Никола Мавродинов - изкуствовед и археолог, чл.-кореспондент на БАН, един от най-добрите изследователи на възрожденското изкуство
14 ноем. 1994 - започва излъчвания радио “Мелодия”
27 ноем. 1919 – подписан Ньойския мирен договор, който донася втората национална катаствофа на България и предава Южна Добруджа на Румъния

ДЕКЕМВРИ
1994
– Първи международен фестивал на коледарските групи
12 декември 1889 -V Обикновено народно събрание по предложение на министър Георги Живков гласува Закон за откриване на педагогическо училище в Силистра и отпуска кредити за построяване на сградата. Тя се строи за 1 година и няколко месеца. Върху покрива й се издига статуя на Прометей, който държи факел в ръката си.
21 дек. 1979 - открит е Етнографският комплекс в с. Калипетрово
- в Силистра е открита нова радиорелейна станция
23 дек. 1934 - открита е сградата на читалището и то получава името "Доростол", на името на окръга
24 дек. 1909 - роден в Силистра Георги Коларов - народен художник, керамик

Състав.: Мануела Енчева

В момента има 275  гости и няма потребители и в сайта