КОНКУРС ЗА КУКЛЕНА ПИЕСА – ПРИКАЗКА

Министерство на културата –

Община Ямбол, Община Тунджа, Съюз на артистите в България

Куклен театър „Георги Митев”– Ямбол, Дружество на писателите – Ямбол

ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ПИЕСА ПРИКАЗКА ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР

Литературният конкурс е в три раздела:

  1. Оригинален авторски текст
  2. Драматизация по класическа приказка
  3. Текст за образователен спектакъл

Конкурсните пиеси трябва да бъдат нови – непубликувани и непоставени на сцена до 1 декември 2018 г. и не участвали в други конкурси.

Авторите имат право на един текст за всеки от разделите на конкурсната програма.

Обявяват се следните награди:

За оригинален текст

Награда                                                 - 1000 лева

За драматизация

Награда                                                  - 500 лева

Текст за образователен спектакъл   - 500 лева

Специална награда на името на писателя Стефан Чирпанлиев,

осигурена от Дружеството на писателите - Ямбол.

Жури, утвърдено от Организационния комитет, определя броя на наградените пиеси.

Една от наградените пиеси ще получи   първа реализация на сцената на Куклен теаатър „Георги   Митев”- Ямбол

Пиесите се изпращат в 4 екземпляра на адрес:

Ямбол 8600, ул.”Жорж Папазов” 1

Куклен театър”Георги Митев”

за конкурса “Михаил Лъкатник”

Срок за предаване на пиесите:                 - 1 декември         2018г.

Обявяване на резултатите                         - м. март               2019 г.

Връчване на наградите:                              - м. април             2019 г.

по време на Националния куклено – театрален фестивал „Михаил Лъкатник”

 

В момента има 380  гости и няма потребители и в сайта