На 19 октомври - Денят на българския лекар, в конферентна зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович" се състоя информационна среща с ученици и доброволци, участници в проект „Библиотека в куфар” от Обединено общежитие за средношколци „Младост” в град Силистра. Силистренския екип на библиотечния "Е-портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан" представи пред аудиторията начините на търсене в електронния портал и обсъди предложения за неговото популяризиране сред местната общност, с участието на доброволците.
Порталът може да бъде намерен на сайта на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра: www.libsilistra.bg. В него можете да намерите информация за лекари, болници, ДКЦ, аптеки, оптики, лаборатории, ветеринарни услуги; за автобусния, воден, въздушен и ж.п. транспорт, тксиметровите, куриерските, туристическите и други транспортни услуги в област Силистра. Към тях са приложени телефони за връзка, локации /местоположение/, работно време и други полезни за хората данни.

В момента има 1329  гости и няма потребители и в сайта