ЙОРДАН КАСАБОВ ДАРИ НОВАТА СИ КНИГА НА БИБЛИОТЕКАТА

IMG 2561Йордан Касабов, доктор-етнолог, дари на читателите на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра три екземпляра с личен автограф от най-новата си книга "Богомилите вечни и живи - пратеници от древността".
Авторът десетилетия наред изследва културата на българите - материална и духовна. Има редица публикации и научни съобщения.
На 27 октомври (петък), от 17.00 часа, в конферентна зала "Диоген Вичев" на библиотеката, ще се състои официалното представяне на книгата пред силистренската публика.

Проф. дин Веселин Великов, за книгата: "Богомилите, вечни и живи - пратеници от древността" е изненада за читателя, една неочаквана българска книга, такава, каквато не е държана в ръка. Увлекателно написана, с богат език, за което допринася и начетеността на автора, представящ поднасянето на материала "ал фреско" с рязък размах на съдържанието и план с начертана цел на повествование.
Книгата е дефилиране на мисълта чрез исторически анализ и разказ на древната българска култура с едно общо наследство в големия субстрат - траки, скити, кимерийци, келти = изконно българско. Натъкваме се на огромен понятиен апарат, вплетен в разнообразна тематика, но водена от конкретиката на съдържанието.
Подходът, отправните цели и идеите авторът извежда в особено важни теми, рязко отличаващи произведението от предшестващите го исторически и етноложки опити.”

Йордан Касабов: „Книгата "Богомилите вечни и живи - пратеници от древността" в идеен замисъл първоначално бе ангажирана изцяло и само в частта за богомилството. В процеса на писане, още с встъплението, стана ясно, че правилно би се подредил текстът, вървейки паралелно с историята на българите. Дали културен тласък на Европа, българите стават реформатори.
Идеята беше да бъде проследена, анализирана и представена базисната част с извори, достоверни исторически факти и истини, довели до същината на богомилството като едно Велико движение за времето и във времето. Замислите за изясняване на проблема на уникалното богомилство неминуемо преминаваха в същинската си част през твърда историческа обосновка и достоверни събития, показахме учеността ни.
Отначало имахме своите лутания в центриране на нишката на писаната мисъл, но впоследствие с времето проблемите изкристализираха и се съсредоточиха в основното направление. Причината и следствието на богомилството се кореняха някъде в древността, за което имаше податки.
Така стана необходимо да изясним редица моменти от битийността в езическите доктрини на българите, за да достигнем до същината на явлението. Постарахме се да анализираме процеси, смятани или за чужди, или за друго понятие. Преминахме през тълкуванията на поредица ереси, модерни в миналото, и на изповядвани религиозни течения, създадени компилации на веризъм и адепти. Погледнахме в катаризма и в бугрите.
Оказа се, че започнатото изисква време, преглед на известна писмена литература и исторически сведения, извори, апокрифи, научни трудове, без които не би могло да се пише в приетата посока. Не малко място заемаха и артефактите, историческите наследства, архитектурата, теренни проучвания, изкуството на фона "богомилофония" - фактите.
Бяхме се захванали с много сериозно занимание, което в определени моменти водеше и до колебания - ще се справим ли ? Периодите на интервали бяха ползотворни за анализиране на написаното междувременно и те всъщност доведоха до набиране на един нов старт. Така бе сътворена тази книга, поискала десетилетия време за показ.”

 

kasabov 1kasabov 2kasabov 3

В момента има 1642  гости и няма потребители и в сайта