РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ" - СИЛИСТРА СТАРТИРА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ "БИБЛИОТЕКАР"

Регионална библиотека „Партений Павлович” стартира на 18 юли 2017 г. професионално обучение за квалификация „Библиотекар”.   Дванадесет  служители от читалищни библиотеки на три общини от област Силистра ще придобият професионална квалификация в силистренската библиотека, съгласно държавните изисквания за заемане на длъжността. Обучението  е организирано от Центъра за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища”(АСЧ).  Общият брой учебни часове са 960, включващи теория 530 часа в on-line дигитална среда и практика 422 учебни часа в Регионална библиотека „Партений Павлович”. 

Регионалната библиотека в Силистра е експертно-консултантски и методичен  център за читалищните библиотеки на територията на област Силистра и притежава необходимата експертиза и модернизирана учебна база,  за провеждане на теория и практика по професионалното обучение, съгласно Закона за обществените библиотеки.    

По договор РД 11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата, Фондация „Глобални библиотеки – България” предоставя безвъзмездна финансова подкрепа на служители със средно образование от обществените библиотеки, подписали споразумение за партньорство с Фондацията. Финансирането е 90% от пълния размер на индивидуалните такси и е обвързано с бъдещото професионално развитие на обучаемите служители в читалищни библиотеки.

Обучението е организирано според нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки. Обучители ще бъдат квалифицирани експерти от Силистренската библиотека, с образователно-квалификационна степен "магистър" и/или бакалавър", по специалностите, съответстващи на предмета, който преподават, включително и с необходимата квалификация, знания и  професионален опит.

По учебния план-график на АСЧ, обучението в  Регионална библиотека „Партений Павлович” ще продължи до месец май 2018 година. След писмен и устен държавен изпит, обучаемите ще получат свидетелство за придобита трета степен на квалификация „Библиотекар” с код 322010 на специалност „Библиотекознание” в професионално направление „Библиотечно-информационни науки”. Това ще им даде възможност да упражняват професията "библиотекар" в читалищните библиотеки, съгласно държавните разпоредби на Закона за обществените библиотеки.

Директорът на Регионалната библиотека Даниела Недялкова завърши своя поздрав с думите:

„Целта на настоящето обучение е да се реализирате пълноценно и да се впишете с професионализъм в дейностите на съвременната читалищна библиотека, а потребителите на информация да намират отговор на всеки свой въпрос. Релевантност и пертинентност, първична и вторична информация, библиографски и фактографски справки, психоанализа и библиотерапия – знанието за всичко това, ще Ви даде увереност да плувате и да управлявате кораба на Библиотеката в информационното море.

За да станеш библиотекар, е нужно не само да обичаш книгите, а да си приятел на читателите. Търпеливо и щедро да даваш не просто информация, а знание и мечти; и не само да даваш, а да зидаш стъпала към знанието и звездите.”

На откриването присъстваха инж. Георги Петров, председател на АСЧ, заедно с Нина Коцева, представител на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Председателят на АСЧ представи дигиталната обучителна платформа и акцентира върху някои аспекти от графика за провеждане на обученията. Бяха изяснени въпросите на обучаемите по техническата реализация на лекционния курс и практическите часове.

Нина Коцева наблегна върху основните предимства на това обучение в ежедневната дейност на читалищните библиотеки, т.е прагматичната насоченост на учебното съдържание. Разработките на ББИА са съобразени с академичните изисквания и са адаптирани именно за прилагане в реална работна среда.

Въведението в обучителния процес приключи с подаръци от ББИА и пожелания за успешно дипломиране след десет месеца.

 

В момента има 1442  гости и няма потребители и в сайта